Alla aktuella byggprojekt i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22. Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt etttillagningskök.
Nybyggnad av bostäder, Heby kommun
Bostäder samt att ta till vara Rävsjöbäckens naturvärden. Området ligger centralt i Morgongåva och kan erbjuda attraktiva bostäder. Samtidigt är naturmarken och bäckmiljön eftersatt och kan utvecklas och skapa ett attraktivt stråk
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i Östervåla
Nybyggnad av LSS boende och lägenheter i Morgongåva
Nybyggnad av LSS-boende, 6 lägenheter á 43 kvm st. Och 16 st hyreslägenheter.
Om och nybyggnation av skola och förskola i Harbo
4-5 avdelningar. Om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av förskola
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av 16 hyreslägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av fördelningsstation i Östervåla, Heby
Upplands Energi Ek. Förening (BE) har beslutat att reinvestera i station BE07 Åby 20/10 kV. Entreprenaden innebär uppförande av en ställverksbyggnad med rum för 10 kV- och 20 kV-ställverk och kontrollrum, samt en ny transformatorbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Heby
Fastigheterna Guttorp 3:25 (1839 m2), Guttorp 3:26 (1160 m2) och Guttorp 3:27 (1274 m2) i Harbo är nu till försäljning genom anbud. Försäljningen av fastigheterna görs till den exploatör som är högstbjudande, dock lägsta pris 200 kr/kvm. Fastigheterna, som inte planlagda, har ett positivt förhandsbesked för tre enbostadshus i ett plan med största byggnadsarea på 150 kvm per byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Heby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Markundersökning för ev sanering av mark i Heby
Markundersökningar skall göras för ev sanering på Stallarna 3
Utvändig målning på fastigheter i Heby kommun
Fastigheterna är: • Stationsvägen 23, Tärnsjö • Parkvägen 1-3, Harbo • Sankta Birgittas väg 5 A-F, Harbo • Vibyvägen 3-5, Harbo
Nybyggnad av lager i Heby
Nybyggnad av lagerlokal.
Invändiga arbeten på Vittinge kyrka
Underhållsåtgärder på inventarier och lös textil
Nybyggnad av transformatorstation i Heby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tvätthall i Heby
Nybyggnad av tvätthall för personbilar.
Renovering av industrihus i Heby
Renovering av industribyggnad/lagerlokal.
Utvändiga arbeten på Östervåla kyrka
Komplettering av tak och markvattenbortledning.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Heby
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlarparkering.
Utvändigt underhåll av förskola i Heby
Målning av fasad på förskola.
Upprustning av rekreationsområde i Heby
Upprustning av Östa rekreationsområde
Tjärstrykning av tak på Harbo kyrka
Tjärstrykning av taket
Målning av fönster på Västerlövsta kyrka
Lagning, putsning samt målning vid entrépartiet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.