Alla aktuella byggprojekt i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av hamn, kaj i Vaxholm
Avser renovering/ombyggnad av kajerna i Vaxholm.
Nybyggnad av bostäder på Vaxön, Vaxholm
Avser nybyggnad av 240 bostäder, från radhus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Resarö
Tillbyggnad av skola med slöjdsalar på 600 kvm fördelat på 2 våningar.
Nybyggnad av radhus i Vaxholm
Nybyggnad av radhus på Rindö 3:415 och Rindö 3:416.
Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl i Vaxholm
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter. Ny bro över sund mellan Kullö-Vaxön (bro 2-682-1) ingår.
Nytt ställverk mm i Vaxholm
Tälje-Vaxholm. Ny 70 kV.
Uppgradering transformatorkapacitet mm i Vaxholm
VAXH - Vaxholm (R51). 20/10 kV. Uppgradering transformatorkapacitet 70/10 kV.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.4
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Utbyggnad av infartsparkering i Vaxholm
Objektet omfattar utbyggnad av befintlig infartsparkering. Åtgärderna omfattar bland annat omdisponering samt utökning av parkeringsytor, anläggande av ny in- och utfart till parkeringen samt arbeten med belysning och dagvatten. Berörd yta är ca 4000 kvm.
Installation av laddstolpar för elbilar i Vaxholm
Planer finns för installation av laddstolpar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vaxholm
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Vaxholm
Rivning del av industribyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Rivning och nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt mur.
Utvändigt underhåll av båthall i Vaxholm
Utvändig ändring av båthall.
Utvändigt underhåll av förråd i Vaxholm
Utvändig ändring av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Ändrad användning av uthyrningslokal till lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av enbostadshus samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av enbostadshus, rivning av bef. hus samt tillbyggnad och utvändig ändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Vaxholm
Nybyggnad av murar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Vaxholm
Renovering av kyrkfönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.