Alla aktuella byggprojekt i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Östra Mörtnäs
Ca 140 lgh i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 133 lägenheter i 2-4 våningar samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement.
Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
Markanvisningstävling för särskilt boende i Pilhamn med minst 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för ca 30 bostäder i flerfamiljshus.
Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret
Utbyggnad av VA-ledningar
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7 etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter.
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö etapp 1
6 st industritomter kvar, tomterna är på cirka 1100-3350 kvm
Nybyggnad av förskola i Värmdö
Avser nybyggnad av en förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 3
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga, Värmdö, etapp 2
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Planer finns för nybyggnad av en förskola.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av friliggande villor i Värmdö
Avser 3 st friliggande villor i Barnvik, Värmdö.
Nybyggnad av väg i Gustavsberg
Avser nybyggnad av anläggande av väg.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av tvåbostadshus.
Anläggande av pendelbåtsbrygga mm i Östra Mörtnäs
Objektet avser anläggande av en ny pendelbåtsbrygga, väderskydd för resenärer och cykelparkering, tillgänglighetsanpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur samt ny belysning.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser uppförande av gruppbyggda småhus/ radhus.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Värmdö kommun
Objektet avser projektering och installation av en komplett solcellsanläggning på taket av Ljungs äldreboende.
Installation av solcellsanläggning i Värmdö kommun
Objektet avser projektering och installation av en komplett solcellsanläggning på taket av räddningstationen.
Installation av solcellsanläggning på sporthall i Värmdö kommun
Objektet avser projektering och installation av en komplett solcellsanläggning på taket av sporthallen vid Brunns skola.
Ombyggnad till padelanläggning, Värmdö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av parhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om tillbyggnad av huvudbyggnad (mangårdsbyggnad), uppförande av två st enbostadshus, uppförande komplementbyggnad (garage/förråd) samt uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av hotell i Gustavsberg
Ansökan bygglov för utvändig ändring av hotell.
Ombyggnad av restaurang i Gustavsberg
Ansökan bygglov för ändrad användning från affärshus till restaurang.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av 4 enbostadshus Kalvsvik 1:190,1:193,1:194,1:195.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av padelbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av upplag (återvinningsstation).
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för omklädningsrum med dusch.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov ombyggnad/tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat bygglov för materialgård samt byggetablering.
Anläggande av fjärrvärmeledningar på Värmdö
Projektet avser anläggande av fjärrvärmeledningar till Charlottendalshallen (pnr 1548503).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.