Alla aktuella byggprojekt i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Kommunen vill att det ska byggas ca 1500 bostäder vid korsningen Stockholmsvägen/Norrvikenleden. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av bostäder, förskola och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan och Kv Näckrosen, inom Fyrklövern. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 120 stycken garageplatser Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas. Adresser: Drabantgatan 1A, Drabantgatan 1B, Drabantgatan 1C, Drabantgatan 1D, Husarvägen 26, Husarvägen 28, Husarvägen 30, Husarvägen 32. Förskola finns på obj: 1636392
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Avser 3 flerbostadshus i 4-6 våningar, med en sammanlagd BTA på ca 13 000 m². De 3 byggnaderna kommer bestå av ca 170 lägenheter varav ca 140 lägenheter utgörs av student- och ungdomslägenheter. Objektet är en del i utvecklingen av Väsby Entré, området kring Väsby station. Denna upphandling sker i partnering/samverkans form. Där Fas 1 där systemhandlingar, projektering och framtagande av riktkostnad görs först. ABK09 tillämpas. Målet och optionen är att komma till Fas 2 och totalentreprenaden kan få sitt genomförande ABT06. Partab på badrumsmoduler,
Nybyggnad av förskola samt äldreboende i Upplands-Väsby
Avser uppförande av ett äldreboende och en förskola, 80 barn och äldreboende med 80 boende kombinerat i samma byggnad. Bostäder och parkeringshus: 1236895
Nybyggnad av bostäder mm i Upplands Väsby
Planer finns för rivning av gamla kulturhuset i Upplands Väsby och ersätta med ca 85 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4 etapp 1
Bostadsrätter på 3-5 våningar. Brf ska bildas.
Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
25 st radhus Ekeby 4:1, 4:2 och 5:1
Nybyggnad av fotbollshall i Vilunda
Nybyggnation av en fotbollshall för träningsändamål innehållandes fullstor spelplan samt tillhörande stödfunktioner i form av bl.a. omklädningsrum och samlingssal för samröre/föreningsaktiviteter.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby etapp 4
Sydost, ca 40 lägenheter med sjöläge.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby etapp 4
Sydväst, ca 40 lägenheter med sjöläge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter i två huskroppar och fyra våningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Upplands Väsby
Utbyggnad av gata och va inför byggnation av bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Nybyggnad av förskola. Bta 904 m2. Förskolan avser 8 avdelningar med plats av 100 barn.
Nybyggnad av radhus i Upplands-Bro
Avser 15 stadsradhus.
Renovering av flerbostadshus i Upplands Väsby
Holmvägen 4-20. Avser bla nya kök och badrum, nya fönster, nya ytskikt samt nya säkerhetsdörrar. Byte av vattenledningar, el och ventilation samt avloppsstammar. Målning av trapphus samt installation av postboxar.
Utbyggnad av gata i Upplands Väsby
Omfattar utbyggnad av gata.
Nybyggnad av körbanor/gator & VA-ledningar i Upplands Väsby
Uppbyggnad av körbanor 700m, tryck+spont och VA-arbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus (6 st. lgh).
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Ny pumpstation vid Löwenströmska parken.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby, etapp 3
Entreprenaden för etapp 3 avser café och kontorslokaler på plan 2.
Ombyggnad av bibliotek i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av bibliotek i Upplands-Väsby.
Reparation av vägbro 8 och 31 i Upplands Väsby kommun
Omfattar reparation av 2 st vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar), bro 8 & 31. Objekten är belägna vid Smedbyvägen samt Hasselbacken. Broarna är fritt upplagda och utförda i armerad betong. Broarna är elementbyggda, byggda på plats av prefabricerade betongelement.
Nybyggnad av carport i Upplands Väsby
Planer finns för nybyggnad av carport.
Ombyggnad av förskola i Upplands Väsby
Ändrad användning från gruppboende till förskola.
Rivning av lager i Upplands Väsby
Rivning av lagertält.
Nybyggnad av regionnät i Upplands Väsby
Uppförande av markkabel samt transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Upplands Väsby
Uppförande av markkabel samt transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Uppförande av skärmtak över befintlig lekplats.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för 4 st byggbodar.
Ombyggnad av vandrarhem i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för vandrarhem.
Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Fasadändring av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Rivning alt nedmontering av bostadsmoduler och förråd i Upplands Väsby
Arbetet avser rivning eller nedmontering och bortforsling av bostadsmoduler och tillhörande förråd på Smedbyvägen 3-37 (ojämna nummer) i Upplands Väsby. I uppdraget ingår också bortforsling av byggnadsdelar och massor för återvinning/deponi, samt viss återställning av mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.