Alla aktuella byggprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget. Bostadsrätter, se projektnummer: 1544919. För särskilt boende se projektnummer: 1544920.
Nybyggnad av bostadsrätter samt garage under mark i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget. Hyresrätter, se projektnummer:1293705. För särskilt boende se projektnummer: 1544920.
Nybyggnad av äldrebostäder i Norra Tyresö centrum
Avser nybyggnad av äldreboende. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av ishall, parkeringshus och sopsugsanläggning i Tyresö
Man ska bygga ny ishall innan den befintliga rivs, se projnr 935829. (tre olika förslag utreds) Grundläggningsarbete, etapp 1, proj.nr 1222375.
Nybyggnad av särskilt boende i Tyresö Strand
Förslag finns att bygga 210—230 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter samt ett särskilt boende med cirka 60 boenden byggs i en åttakantig fastighet. Mellan 3 och 6 våningar. Parkering i ett garage under torget. Hyresrätter, se projektnummer:1293705. Bostadsrätter, se projektnummer: 1544919
Om- och nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Södertörn
Del av Cykelsatsning Södertörn. Ombyggnad av gång- och cykelvägen på sträckan Grindstuvägen-Skrubba malmväg (ca 3,8 km lång sträcka), nybyggnad av gång och cykelväg på sträckan Skrubba malmväg-Skrubba trafikplats (1,7 km lång sträcka). Kollektivtrafikåtgärder (bussfiler, refuger mm).
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Bollmora, Tyresö
Filadelfiaförsamlingen vill bygga ett allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik och ny bebyggelse som preliminärt föreslås innehålla cirka 150 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Tyresö
Digitalt selfstorage
Nybyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Tyresö
Nybyggnad och tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring och rivning samt uppsättande av skyltar.
Utbyggnad av infrastruktur/exploatering för nya kvarter i Tyresö
Objektet avser utbyggnad av infrastrukturen för nya kvarter i anslutning till Bollmorabacken. Objektet omfattar bland annat ny gatustruktur, VA, el, dagvatten, fiber och fjärrvärme, samt förberedelse för gatubelysning.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Tyresö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Ombyggnad av återvinningscentral i Tyresö kommun
Avser ombyggnad av återvinningscentral. Omfattar bl.a utökning av containerplatser pch ombyggnad av personalrum.
Exploatering för bostäder mm i Tyresö, Etapp 1, Område A
Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska den nya, levande stadsdelen Wättinge ta plats. Stadsdelen ska rymma totalt 800 bostäder i en variation av utformning och upplåtelseform.
Exploatering för bostäder mm i Tyresö, Etapp 1, Område B
Mellan Granängsringen och Wättingestråket ska den nya, levande stadsdelen Wättinge ta plats. Stadsdelen ska rymma totalt 800 bostäder i en variation av utformning och upplåtelseform.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Snöflingegränd. 1428566, 1428572, 1428573, 1428571 hör ihop. Etapperna 4-6 samt Floras Park och Kvarter ishall är optioner och konsulten kommer att få lämna budget för varje deletapp.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Vattendroppsgränd. 1428566, 1428572, 1428573, 1428571 hör ihop. Etapperna 4-6 samt Floras Park och Kvarter ishall är optioner och konsulten kommer att få lämna budget för varje deletapp.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Denna del avser Älvdansgatan. 1428566, 1428572, 1428573, 1428571 hör ihop. Etapperna 4-6 samt Floras Park och Kvarter ishall är optioner och konsulten kommer att få lämna budget för varje deletapp.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 4
Man ska förnya norra Tyresö centrum med bostäder och centrumverksamheter. Totalt ska 1000 nya bostäder byggas under en 10-15 årsperiod. Etapperna 4-6 samt Floras Park och Kvarter ishall är optioner och konsulten kommer att få lämna budget för varje deletapp.
Målning av fasad på radhus i Tyresö, etapp 2
Avser målning av träfasad på radhus.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 2
Resterande del av skolan ska rivas.
Renovering av grundskola i Tyresö, etapp 2
Avser renovering av klassrum och personallokaler.
Renovering av grundskola i Tyresö, etapp 3
Avser renovering av klassrum och personallokaler.
Rivning av förskola i norra Tyresö centrum
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Tyresö
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Omläggning av dag- och spillvattenledningar i Tyresö kommun
Avser omläggning av dag- och spillvattenledningar.
Ommålning av fasad på flerbostadshus i Tyresö
Avser ommålning av fasad på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Tyresö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Byte av fönster i flerbostadshus i Tyresö
Avser byte av fönster i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Tyresö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Nybyggnad av gc-väg i Bollmora
Ny gång- och cykelväg på Granängsvägen, på sträckan mellan Pluggvägen och Bollmoravägen.
Tillbyggnad av idrottshall i Tyresö
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av idrottshall i Tyresö
Ändrad användning av lokal från gym till idrottshall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Tyresö
Utvändig ändring av centrumbyggnad och uppförande av tre stycken skyltar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Tyresö
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Tyresö
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Tyresö
Nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintlig byggnad och marklov för markförändringar.
Nybyggnad av förråd i Tyresö
Nybyggnad av komplementbyggnad och brygga.
Nybyggnad av nätstation i Tyresö
Nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av samlingslokal i Tyresö
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av telestation i Tyresö
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Tyresö
Nybyggnad av vattenkiosk.
Ombyggnad av vågbrytare i Tyresö
Flytt av vågbrytare.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Tyresö
Avser inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Målning av dörrar på sophus i Tyresö
Avser målning av dörrar på sophus.
Tillbyggnad av skola i Tyresö
Avser tillbyggnad av skärmtak/solskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.