Alla aktuella byggprojekt i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Ursvik
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS-boende och garage under mark.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Totalt för detaljplan Torget i Västra Ursvik planeras ca 1000 bostäder och en del service och kommersiella lokaler.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 165 lägenheter i 6-8 våningar.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av 172 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Etapp 4
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, ca 118 lägenheter + lokal.
Nybyggnad av bostäder i Rissne
Planer för ca 123 bostadsrätter på Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för ca 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rissne
Nya bostäder längs Kavallerivägen på fastigheterna Sundbyberg 2:57 och del av Sundbyberg 2:26.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för flerbostadshus med 200 lägenheter, garage och 4 lokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Rivning och nybyggnad av kontors- och verksamhetslokaler i Sundbyberg
Omfattar renovering och ombyggnation av kvarteret Kronan, en befintlig byggnad som ska integreras med två andra byggnader.
Stambyte och badrumsrenoveringar mm i flerbostadshus i Centrala Sundbyberg
Avser stambyte, nya badrum, ny el, ny ventilation och effektivare energilösningar. Fasadrenovering på Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Råstensgatan 15.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Hallonbergen, Etapp 3
Omfattar etapp 3, nybyggnad av flerbostadshus i Hallongbergen.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för påbyggnad av bostäder samt uppförande av nytt flerfamiljshus på fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan/Tallgatan i Centrala Sundbyberg.
Ny spårvagnsdepå med uppställningsplatser i Rissne
Depå för upp till 40 vagnar, verkstad, lager och vagnstvätt.
Nybyggnad av uppställningshall längs Tvärbanan i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att riva befintligt flerbostadshus och utreda möjligheten för nybyggnation av 22 stycken bostäder till fastigheten Ringaren 10.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte & tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Muraren 2, med 20 lägenheter och 2 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a följande: stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar & tillbyggnad av 6 vindslägenheter.
Nybyggnad av stadsradhus och villor i Sundbyberg, Etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 18 st radhus och 8 st enbostadshus. Totalt på området ska det byggas ca 60st bostäder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad med 1,5 våningsplan på 3 punkthus samt tilläggsisolering av fasaderna.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnation av flerbostadshus.
Mark- och ledningsarbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 4
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, Ledningsförläggning VA, Bergssprängning, Tillfällig dagvattendamm, Markförstärkning samt Markarbeten för övriga ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Modernisering av tunnelbanedepå i Rissne
Ny tvätthall, verkstadsplatser för service av nya tåg, utökad uppställningskapacitet från 18 till 22 tåg.
Ombyggnad av lokal till bostäder mm i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och bostäder samt därutöver skola och förskola.
Hyresgästanpassning av lokaler i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av lokal till tandläkarmottagningar.
PCB- samt asbestsanering vid flerbostadshus i Hallonbergen
Entreprenaden avser PCB-sanering samt asbestsanering av Kv Orienteraren 8.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av vägbana till en dubbelriktad körbana i mitten som följs av påvisad cykeltrafik längs kanten på båda sidorna. Anläggande av en ny busshållplats samt övergångsställe, kanstöd mm.
Anläggning av ny cykelbana, Sundbyberg
Avser ny anläggning av betongkantstöd längs med mittlinjen, samt montering av barriärer vid början och slut. Körfältet bli en dubbelriktad cykelbana.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för inredning av råvind med smålägenheter samt utgrävning av souterrängplan mot gård inkl större fönsteröppningar för inredning av lgh i bef lagerytor i källare resp lastkajplats.
Utbyte av lågfartshissar på skola i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar i huvudsak att på totalentreprenad utföra rivningsåtgärder på befintliga hissar, samt nyinstallation av efterfrågade hissar i underlaget.
Ombyggnad av plan 4, Hus F på äldreboende i Sundbyberg
Avser ombyggnad av plan 4, Hus F på Ekbackens äldreboende.
Ombyggnad till padelanläggning i Sundbyberg
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av temalekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Byte av köldbärarmedium till flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden innebär att byte köldbärarblandning i fastigheten Spelmanshöjden 1-26 inklusive rengöring av systemet och deponi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nyproduktion för bostadsfastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till kontor och kafé.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för rivning och inglasning av balkonger.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Anmälan för rivning av fönster och utfackningsväggar, demontage av fasadplåtar, installation av utfackningsväggar och fönster, invändig rumsbildning. renovering av 5 st befintliga hissar, montage av 1 ny hiss. hyresgästanpassning av plan 5-7.
Ombyggnad av samlingslokal i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för hyresgästanpassning av lokal 11 och 12.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för balkonger och fönsterdörrar på fasad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för bullerskyddande åtgärder i form av skärm/inglasning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundbyberg
Bygglov för bullerskyddsskärm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för byte av entréportar.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för en liten funktionell bostad, 1 rok.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för att anlägga 7 st parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att förbättra funktionen på takavvattning och göra tidigare uppförda fläktrum mer estetiskt tilltalande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att putsa om fasaden samt byte av balkongräcken.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för liten funktionell bostad, 1 rok.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sundbyberg
Bygglov för ny öppning i fasad och ny angöring för fordon till entréparti.
Nybyggnad av skärmtak i Sundbyberg
Bygglov för nya skärmtak och skyltar vid drive through-bana.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för 2 nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för förändring av fasad, 2 nya balkonger, inreda lägenhet i källare.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för solpaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för solcellsanläggning, Stallet 1 Och Stallet 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundbyberg
Bygglov för solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Sundbyberg
Bygglov för sportbox för kajak.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för stödmur i samband med utbyggnad av tvärbanan.
Nybyggnad av förråd i Sundbyberg
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad/cykelförråd.
Nybyggnad av telestation i Sundbyberg
Bygglov för ostagat telekomtorn och teknikskåp.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov tillfälligt för byggetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.