Alla aktuella byggprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog, Startboxen, med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för 43 500 kvadratmeter bostad som ska byggas på tomten för totalt cirka 470 lägenheter, några lokaler, samt en förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. BREEAM-certifiering. Mark- och grundläggningsarbetena samt stomme och betong för källarplan ingår i projektet för simhallen. Simhallen: 1071518
Nybyggnad av bostäder mm i Hagalund, Solna, Detaljplan 1
Nu ska en ny stadsdel byggas i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund i Solna. Stadsdelen får förskola, 600 bostäder och 2 000 arbetsplatser i en kontorsbyggnad som blir ett landmärke i Solna.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Huvudsta, Solna
Nybyggnad av 450 lägenheter samt LSS-boende och förskola på Alphyddevägen/Jonstorpsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser Yrket 3 och Fräsaren 10 samt delar av stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:1 och Skytteholm 2:4 inom Solna Business Park.
Nybyggnad av bostäder på bef parkering mm i Solna, Etapp 2 mfl
Totalt planeras ca 300-400 bostäder på befintligt parkeringsdäck. De nya bostäderna är startskottet för omvandlingen av Solnavägen till en stadsgata och utvecklingen av stadsmiljön kring Solna Centrum. Parkeringen kommer att rustas upp i samband med byggnation av bostadshusen.
Nybyggnad av bostäder i Solna
Rivning av Bilias tidigare lokaler samt nybyggnad av bostäder på Stora Frösunda 2/Hagalund 2:2 totalt planeras det bygga 420 lägenheter i tre etapper.
Utvändiga underhållsarbeten på flerbostadshus i Huvudsta
Projektet omfattar balkonger, fasader samt byte av ca 6000 fönster på Ingen 10 och 12, Kadetten 1 och 3 och Rekryten 2, 4 och 5.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna
Planer finns för nybyggnad av 34 enbostadshus, 15 stadsradhus i tre våningar samt 19 radhus i två våningar.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
Avser nybyggnad av huvudkontor av JM:s nya lokaler. Drygt 20000 kvm. K1 Karlbergs Strand. Miljöcertifiering enligt LEED Platinum.
Nybyggnad av kontor i Solna
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 160 bostäder i blivande kv Spelaren.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras för 114 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ca 110 bostadsrätter i Bagartorp.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 10000 kvm.
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Renovering av flerbostadshus i Solna
Björnstigen/Rådjursstigen.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, etapp 4, del 2
Avser nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden. 22 radhus och 6 kedjehus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Bergshamra
Entreprenaden omfattar i huvudsak nybyggnad av 66 lägenheter, miljöstuga, samt omkringliggande mark- och dräneringsarbeten. Sopsugsanläggning ingående i entreprenaden ansluts till befintlig sopsugsanläggning.
Ombyggnad till lägenheter i Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen. Även tillbyggnad av café.
Ombyggnad av seniorbostäder i Bergshamra
Ombyggnad av kontorsfastighet till bostäder.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Nybyggnad av kedjehus och radhus i Järvastaden, Solna, Etapp 4
Planer för totalt ca 200 bostäder i fjärde etappen. JM bygger 95 st och projektet kommer att byggas ut etappvis. Detta avser 4dje etappen hos JM på Järva 2:16, kv Grankällan.
Nybyggnad av sporthall i Solna
Planer finns för rivning av befintlig idrottshall samt nybyggnad av en hall för padeltennis med 2 st bollhallar. I anslutning till denna nya bollhallen planeras förutom omklädningsrum och kontorslokaler en mindre butik och eventuellt en servering.
Nybyggnad av gc-väg vid Tomtebodaterminalen i Huvudsta, Solna
Utbyggnad Allmän plats. Ny GC-väg i anslutning till den nya bussdepån i Tomteboda och under Essingeleden. Entreprenaden innehåller GC-väg, platsgjutna betongkonstruktioner, belysning, planteringsytor m m.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stamrenovering i flerbostadshus på Huvudstagatan 7-11.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig renovering.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för , fasadombyggnad, tillbyggnad av en ny entré, utökat tillgänglighet, ny utrymningstrappa, cykelparkering och platsgestaltning.
Stambyte och badrumsrenovering i Solna
I samband med stambytet kommer även badrum/WC att renoveras samt en ny blandare i köket att sättas in.
Utbyggnad av VA och allmän plats längs Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av VA-ledningar samt etapp 1 i ombyggnaden av en ca 300 m lång del av Solnavägen, mellan Sundbybergsvägen i nordväst och Ostkustbanans järnvägsviadukt i sydost.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 122 badrum/wc i fastigheten Motorn 11.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Solna
Avser renovering av ca 30 badrum i fastigheten Rudviken 5.
Brobyte vid Järvaån
Järvaån kulvert, bandel 401 km 6+100.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer finns för uppsättning av solceller på 10st föreningar med ca 750 lägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig upprustning flerbostadshus.
Nybyggnad av dagvattendamm och gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Ombyggnad av hissar i byggnad L7 vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser ombyggnad av 4 stycken hissar i byggnad L7 på Karolinska sjukhuset. Entreprenaden omfattar projektering, rivning och bortforsling av befintlig utrustning i nödvändig omfattning, leverans och installation av nytt material, samt renovering eller anpassning av befintligt material till fullt driftfärdig, slutjusterad, funktionsprovad, revisionsbesiktigad och godkänd anläggning av 4 stycken hissar i byggnad L7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring, inredning av råvind, tillkommande tre bostäder, ny hisstopp, nya takkupor, takaltaner, takfönster, byte av portar samt byte av fönster mot gård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser att byta ut befintliga balkonger mot nya större, ca 60.
Reparation av parkeringsgarage i Solna
Avser reparation av betongsskador på bjälklag, pelare och väggar. Byggnaden är belägen på Östervägen 22 A-26 A i Solna. Byggnaden är en bilparkering i två våningar, den totala ytan är ungefär 2786 m2, varav 1550 m2 på nedre plan och 1236 m2 på övre plan.
Ombyggnad av aula i Solna
Avser tillbyggnad av kulturscen i Aulan på Solna gymnasium.
Fasadarbeten samt tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad och mindre tillbyggnad, kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Utbyte av brand- och utrymningslarm på värdshus i Ulriksdal
Projektet avser byte av brand & utrymningslarm inom Ulriksdals Wärdshus.
Byte av styrsystem vid Haga växlarstation, Solna
Avser nytt styrsystem till Haga Växlarstation, som är placerad i den gamla värmecentralen på Karolinska Sjukhuset.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 87 st.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 119 st.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, tillkommande balkonger och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för reparation och återställande av fasad, flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser en ändrad användning från restaurang till skolverksamhet, europaskolan.
Tillbyggnad av galleria i Solna
Tillbyggnad, mall of scandinavia.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ansökan och anmälan av balkongupprustning, byte av balkongräcken och balkongplattor, flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Solna
Bygglov för teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd ändrad användning, kontorshus.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, bodetablering.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, ljudabsorberande tak över padelbanor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad uterum, flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Solna
Bygglov för tillbyggnad, förskolepaviljong.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för annan åtgärd, flerbostadshus, installation av solceller Rågen 1,2.
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för höjning av tak, industri.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för installation av solceller på lokal för handel.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för komplementbyggnad, avfall, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Solna
Bygglov för komplementbyggnad, nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, komplementbyggnad, förråd på paprikans förskolegård.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, komplementbyggnad, soprum och cykelförråd.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för nybyggnad, murar tråg för gc-väg.
Nybyggnad av förråd i Solna
Bygglov för nybyggnad, sekretariat/förråd, idrottsanläggning.
Nybyggnad av mur i Solna
Bygglov för nybyggnad, stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för parkeringsplatser, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus, insättning av ny dörr i fasad.
Utvändigt underhåll av sopanläggning i Solna
Bygglov för ändring av fasad, sopkomprimator.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ventilationsgaller, kontorshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändring, flerbostadshus, tillkommande bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkonger 41 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, inglasning av balkong 15 st.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus, ombyggnation av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Solna
Bygglov för ändrad användning, restaurang.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Solna
Bygglov för uppförande av padelbana, ansökan om strandskyddsdispen.
Invändigt underhåll av återvinningsstation i Solna
Bygglov för återvinningsstation, 10 st. avfallsbehållare/sopskåp ovan mark.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad, flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.