Alla aktuella byggprojekt i Nynäshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistik & företagspark i Norvik
Totalt 410 000 kvm exploaterbar yta.
Utbyggnad av kommunalt vatten/avlopp i Nynäshamns kommun, et 2
Projektet innefattar gemensamhetsanläggningar med ledningsnät, reningsverk och vattenverk eller avsaltningsanläggningar. Detta projekt ingår i kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, en sk VA-strategi är upprättad. Strategin innebär att kommunen inom de närmaste 20-30 åren etappvis kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att kunna ansluta de områden som har störst behov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
6-10 våningar. Skolgatan. Underjordiskt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nynäshamn
Avser 4 st flerbostadshus med cirka 80 lägenheter i 4-8 våningar och verksamheter i bottenplan på området mellan Nynäsgårds station och Telehusen på Centralgatan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Planer finns på hyresbostäder på taket till de fastigheter i Nynäshamns centrum där bland annat Konsum och Gallerian ligger på Centralgatan 9/Fredsgatan 5, Plåtslagaren 7 och Plåtslagaren 15.
Nybyggnad av överföringsledning i Ekeby, Nynäshamn
Överföringsledning i anslutning till huvudvattenledning på projektnummer: 1513480.
Nybyggnad av skola i Nynäshamn
I Ösmo ska det bli en ny skola som ersätter den befintliga Vanstaskolan. Planerna på en ny skola är en del av utvecklingen av centrala och södra Ösmo. Tanken är att det ska vara möjligt att bygga en skola som inrymmer upp till 900 elever. Det ska också finnas plats för särskola.
Nybyggnad av skolbyggnad i Nynäshamns kommun
Avser nybyggnad av en skolbyggnad vid Gröndalsskolan.
Ny anläggning för biologisk rening (SBR) vid reningsverk i Nynäshamn
Upphandling av ny SBR-anläggning vid Nynäshamns reningsverk. Medel är säkrade och tekniska dokument uppdaterade.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Nynäshamn
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Nynäshamns kommun
Tillbyggnad av Vansta förskola med en permanent avdelning på 207 kvm inklusive tillhörande tekniskt utrymme.
Exploatering av verksamhetsområde i Nynäshamns kommun
Detaljplanens syfte är exploatering av nytt verksamhetsområde.
Renovering av bro över sund vid Tottnäs
Utbyte av aluminiumfarbana och beläggning.
Renovering av förskola i Nynäshamns kommun
Planer finns på renovering av Kullsta förskola.
Nybyggnad av industrihus i Nynäshamn
Nybyggnad industribyggnad.
Ny-/ombyggnad av vårdbostad i Nynäshamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av vårdboende. Nybyggnad behandlingshem med 32 rum.
Ombyggnad av ventilationsanläggningar i flerbostadshus i Nynäshamn
Entreprenaden avser ombyggnad av befintliga ventilationsanläggningar i Kv Sländan 1, Nynäshamn.
Hyra av skollokaler i Nynäshamns kommun
Upphandlingen avser verksamhetslokaler för skolverksamhet. Tillträde till hyresobjektet ska vara senast i december 2020. Anbudsgivaren, dvs. hyresvärden, ska åta sig att i egen eller förhyrd fastighet, tillhandahålla verksamhetslokaler för skolundervisning.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall i Nynäshamns kommun
Avser ombyggnad av ventilation i Gröndalshallen.
Nya refuger vid väg 542/225 vid Spångbro
Upphöjda refuger på 3 övergångsställen vid korsningen väg 225/542.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Nynäshamn
Nybyggnad lager, garage, förråd.
Nybyggnad av lager i Nynäshamn
Nybyggnad lager/industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Nynäshamn
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av elverk i Nynäshamn
Nybyggnad elstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Nybyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nynäshamn
Fasadändring flerbostadshus, dörrar, balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.