Alla aktuella byggprojekt i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på påbyggnad av 2 våningar på befintliga flerbostadshus med ca 100 lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nykvarn
Planer finns för seniorbostäder i Nykvarn på sportklubbens konstgräsplan.
Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 3
Ca 88 lägenheter i stålmodul hus
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av totalt 160 hyresrätter i flerbostadshus, industriell produktion av volymelement i trä med kompletteringar, fasad & tak.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av industriområde i Nykvarn etapp 6
Nybyggnad av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Berga Ö i Nykvarn
Syftet med detaljplanen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Berga Ö till permanentboende genom att utöka byggrätterna och ansluta till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
Nybyggnad av parhus i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av ca 10 parhus.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn etapp 6
Exploateringsområde för handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av padelhall i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av padelcenter.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Nya kontor med bättre arbetsmiljö för containeranpassningar.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Nykvarn
Omfattar nybyggnation av en redundant fjärrvärmeledning i dimension 200 (serie 2) motsvarande en ledningssträcka på 665 meter inklusive 3 stycken nya sektionsventiler samt ansluta bef. MPC i Färgvägen invid befintlig panncentral.
Ombyggnad av vattenledning och gata i Nykvarn
Avser förnyelsen av gata och vatten/avlopp.
Restaurering av murar vid Taxinge slott i Nykvarn
Objektet avser restaurering av murar i trädgård och park vid Taxinge slott. Åtgärderna avses genomföras i tre etapper: 1. Murar vid uppfarts-, tillfartsvägen i söder, 2. Putsade murar i den Italienska trädgården, 3. Naturstensmurar i den Italienska trädgården.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser nybyggnad av lager.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Nykvarns kommun
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus Kaffebryggaren 3,5.
Nybyggnad av yrkesskola i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av yrkesskola.
Nybyggnad av förråd i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av tidigare transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Selebo Häradsallmänning S:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Nykvarn
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Anmälan för inredande av ytterligare en bostad i enbostadshus (attefall).
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar och materialupplag.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för schakt och kabelförläggning.
Tillbyggnad av inglasning på restaurang i Nykvarn
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Nykvarn
Renovering av putsfasad på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.