Alla aktuella byggprojekt i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
Planer för ca 80 bostäder i 5 st flerbostadshus på 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser på Palmen 1, Lojo 1, Lidingö 5:136.
Stambyte i flerbostadshus på Lidingö
Avser stambyte i ca 265 lägenheter.
Ombyggnad av processlinje 7-11 vid Käppalaverket på Lidingö
Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet. Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 7-11. Entreprenaden är den största delen inom Käppalaförbundets projekt K900k.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus samt schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av förskola, Dalénum, Lidingö
Nybyggnad av Kunskapsförskola i herrgårdsstil
Ny anläggning för mottagning av kolkälla mm vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning av kolkälla, nybyggnad lagertankar cirka 400 m3 med tillhörande teknikbyggnad cirka 100 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier för verkets funktion (järnklorid och polymer), cirka 800 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ombyggnad av processlinje 1-6 vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 1-6 och ingår i Käppalaförbundets projekt K900k. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ombyggnad av värme- och kylanläggning vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad avser ombyggnad värme- och kylanläggning. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus på Lidingö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik på Lidingö
Nybyggnad av reservkraftsanläggning i Torsvik, Lidingö.
Anläggande av konstgräsplan på Lidingö
Upphandlingen omfattar byggnation av fotbollsplan vid Dalénum på Lidingö. I arbetet ingår bergschakt, jordschakt, dräneringsarbeten, finplanering, VA, och el, belysning samt anläggning av konstgräsplan med kringytor.
Installation av solceller på flerbostadshus i Lidingö
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Takrenovering på flerbostadshus i Lidingö
Avser takrenovering på flerbostadshus.
Målning av trapphus i flerbostadshus i Lidingö
Avser målning av trapphus i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lidingö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Fönsterrenovering i flerbostadshus i Lidingö
Avser fönsterrenovering i flerbostadshus.
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Tillbyggnad av golfbana i Lidingö
Tillbyggnad av golfbana.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - badhus.
Utvändigt underhåll av hotell i Lidingö
Bygglov för fasadändring av hotell.
Nybyggnad av grupphus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus, tre garage samt schaktning/utfyllnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkonger Fyren 2,1.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Rivning av förskola i Lidingö
Rivningslov för rivning av förskola & klocktorn.
Ombyggnad av butik i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till butik.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av korttidsboende till förskola.
Tillbyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Lidingö
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Lidingö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - inglasning balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av installation av solceller.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad attefall samt installation av eldstad.
Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion, va samt ventilation i enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong Fyren 3,4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av förråd i Lidingö
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Lidingö
Bygglov för fasadändring av tre grindstugor.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av grindstuga.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - en padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - två padelbanor.
Nybyggnad av ateljé i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - ateljé.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn och teknikskåp.
Renovering av trappor i flerbostadshus i Lidingö
Avser renovering av trappor i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av veterinärstation i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till hunddagis.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad samt asfaltering.
Rivning av förråd i Lidingö
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad - förråd.
Nybyggnad av servering i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppförande av uteservering.
Byte av fönster på skola på Lidingö
Avser byte till fönster av kompositmaterial, öppningsbara, på Källängens skola, hus A3. Beräknat antal är 24 stycken enheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.