Alla aktuella byggprojekt i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge, etapp 4
Planer för nybyggnad av ca 300 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 5
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 6
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Stambyte i flerbostadshus i Haninge
Stambyte Sleipnervägen 1-107 och Vallavägen 3-61 i Haninge. Arbetet väntas pågå under 4 år.
Nybyggnad av hyresbostäder i Vega, etapp 2
I kv 4 Vega, kv Gaffelseglet byggs det 146 st hyreslägenheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 1
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 1: 1474813 Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Ett hus med 10 våningar som bjuder på storslagen utsikt över Haninge och spegelblanka Rudasjön. I markplan planeras lokaler som skapar ett tryggt och levande kvarter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 7
Ett hus med 6–7 våningar och 120 bostäder med boendeformer som passar alla. I anslutning till huset planeras en förskola och under huset ett garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 3
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 3
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 4
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus, 95 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av 5 st. flerbostadshus 75 lägenheter.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Handlas upp tillsammans med hus c (1334019).
Renovering av tak, fasader mm på flerbostadshus i Jordbro
Avser renovering av fasader och socklar, renovering av balkonger med tillhörande räcken och skärmar, byte av samtliga fönster/fönsterdörrspartier, renov. utfackningsväggar i balkonger, saneringsarbeten, takombyggnad, byte av och komplettering samtliga plåtbeslag, fönsterbleck etc. samt isolering av vindsbjälklag. Objektet är beläget på Södra Jordbrovägen 19 – 33.
Nybyggnad av kök och matsal vid skola i Västerhaninge
Avser nybyggnad av ca 1100 kvm exklusive vindsvåning med två stycken fläktrum. I projektet ingår även rivning av två mindre modulbyggnader varav den ena ska stå kvar under produktionen.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella verksamheter i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lokaler för kommersiella verksamheter på bottenvåningen.
Nybyggnad av gruppbostad i Tungelsta
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 2
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnad av förskola i Kolartorp, Haninge.
Nybyggnad av radhus i Vega, Haninge kommun
Avser nybyggnad av 24 radhus.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Nybyggnation av förskola.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Nyproduktion av en byggnad, om ca 390 kvm, med kontor, omklädningsrum och matsal till stadsbyggnadsförvaltningens personal i Håga industriområde.
Ombyggnation av Lyckebygården i Haninge
Ombyggnation gamla Lyckebygården, Lyckebyskolan.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Västerhaninge
Föreningen kommer under 2021-2022 att byta ut samtliga fönster och balkong/altandörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Planer finns på byte av papptak, stuprör och hängrännor.
Renovering av garage i Haninge
Planer finns på renovering av garage.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Jordbro, etapp 2
Samtligt förekommande balkongplattor skall renoveras samt nya balkongräcken. Objektet är beläget i Jordbro med adress: Moränvägen 46 A-E, 68-74, 76-80, 90-92, 94-96 och 98-104. Fastighetsbeteckning: Kalvsvik 11:2 & Kalvsvik 11:3.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Haninge och Värmdö kommun
Tillgänglighetsanpassning av 9 st busshållplatser (Hagabergsvägen, Skeppsdalsström, Fågelbrovägen och Strömmadal i Värmdö kommun samt Västra Vadviken i Haninge kommun), breddning av väg, nya mittrefuger och sidoområdesåtgärder.
Ventilationsåtgärder för Haninge Bostäder AB
Avser OVK, sotning, injustering samt diverse ventilationstekniska åtgärder på ett antal adresser i Haninge kommun.
Renovering av parkeringsgarage i Handen
Avser byte av tätskikt samt mindre betongreparationer.
Byte av VA/Värme-kulvert vid Muskö Örlogsbas
Entreprenaden omfattar ombyggnad för att ersätta Värme och VA ledningar i och runt befintlig mediakulvert samt installation av ny ersättning av befintlig pumpgrop på Garnisonsområdet för att säkerställa samt säkra ny och nuvarande medieförsörjning för värme och VA. Arbeten såsom schaktning och förläggning av nya rörledningar i mark för Värme och VA med tillhörande anordningar.
Ombyggnad av byggnad Valhall vid Haninge garnison, Berga Örlogsskolor
Omfattning till övervikt verksamhetsområde bygg men med inslag av främst mark och ventilation. Arbetsområdet är beläget inom skyddsobjektet Haninge garnison, Berga Örlogsskolor.
Utbyte av hissar inom Tornbergets fastigheter, Haninge
Avser utbyte av hissar på Tungelstaskolan i Haninge kommun.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Handen
Avser fasadrenovering, tilläggsisolering av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Inredning av ytterligare lägenheter (9 st).
Utbyte av hiss på skola i Tungelsta
Entreprenaden omfattar projektering, demontering av 1 st hydraulhiss, leverans och installation av en ny linhiss, inom befintlig byggnad till fullt driftfärdiga och godkänd anläggning. Hissen ska installeras i befintliga schakt i betong.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Gästhamnsbyggnad på Utö, Haninge kommun
Avser ombyggnad av ventilation i Gästhamnsbyggnaden. Huset är i två plan med teknikrum, omklädnadsavdelning, bastu, duschar, wc, kafeteria, personalutrymmen och väntrum på plan 1. Aggregatrum, konferensrum, personaldelar finns på plan 2.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Balkonginglasning, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haninge
Ansökan balkonginglasning Söderbymalm 3:389, 3:390.
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av lagerhotell.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kapell i Haninge
Nybyggnad av kapell.
Nybyggnad av kedjehus i Haninge
Nybyggnad av kedjehus.
Ombyggnad av herrgård i Haninge
Tillbyggnad av takkupa, utvändig ändring och ändrad användning.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Rivning samt nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Haninge
Tillbyggnad av terrass och skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Haninge
Tidsbegränsat lov för väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus Söderbymalm 6:9,6:10.
Ombyggnad till gym i Haninge
Ändrad användning av garage till gym samt tillbyggnad, Nybyggnad av komplementbyggnad (teknikhus) Arbottna 1:28.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (teknikhus).
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av sophus i Haninge
Nybyggnad av miljöhus samt utvändiga markändringar.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation, ns83337, 30-2.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skola i Haninge
Nybyggnad av skola och två komplementbyggnader.
Nybyggnad av sophus i Haninge
Nybyggnad av sopskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Haninge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad Klena 2:307,2:308.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av 2 enbostadshus, mur samt förråd Vendelsö 3:2185,3:2182.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad (garage) samt mur.
Tillbyggnad av nätstation i Haninge
Ansökan manöverbyggnad till ny stamnätsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggande av 25 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av staket i Haninge
Planer finns på nybyggnad av staket.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Haninge
Planer finns på byte av ventiler i värmesystem.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Haninge
Planer finns på installation av laddstolpar.
Byte av av- och påkörningsramp för färjetrafik på Dalarö
Avser tillverkning av ny färjeramp (ersätter befintlig ramp), montering av nytillverkad ramp och driftsättning som totalentreprenad. Rampen används för av- och ombordkörning av fordon på färjor vid Dalarö hotellbrygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.