Alla aktuella byggprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, handel, skolor m.m i Ekerö
Planer finns att området ska bli tätare med bl.a bostäder (ca 600-800 st), skola, handel, parker, lättare industrier m.m.
Nybyggnad av lägenheter och butiker i Ekerö centrum
Ca 400 st lägenheter i blandad upplåtelseform inklusive handel i botten.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola.
Nya ställverk till Lovö vattenverk i Ekerö
Upphandlingen avser leverans och installation av ställverksutrustning. Infattande bland annat: - 1 st 11/6 kV redundant ställverk med tillhörande transformatorer. - 2 st 6/0,4 kV redundant ställverk med tillhörande transformatorer - Redundant kabel och kabeldragning mellan de tre ställverken
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Nybyggnad av teknikbyggnader i Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av bostäder på Adelsö
Syftet är att möjliggöra nybyggnad av ca 25-27 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekerö, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 71 lägenheter i två huskroppar med 5-7 våningar.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, hall 1, på fastigheten ekebyhov 1:41, Bygglov för uppsättande av stödmurar på fastigheten ekebyhov 1:41 Ekebyhov 1:41.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende på Ekerö
Nu föreslås alternativet att avyttra kommunens fastighet Närlunda 41:3 till en extern exploatör som ska skapa ett nytt vård- och omsorgsboende på fastigheten, till vilket Ekgårdens verksamhet flyttar. Nuvarande Ekgårdens fastighet Ekebyhov 1:242 och Ekebyhov 1:234 avyttras till exploatören som åtar sig att efter planändring uppföra ett trygghetsboende på den senare fastigheten.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus på Ekerö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 2
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser ca 16-22 bostäder.
Utbyggnad av avloppsreningsverk på Ekerö
Avser utbyggnad av Ekerövattens reningsverk i Kungsberga, Ekerö Kommun. Reningsverket är av typ Emendo med rening genom biobädd, uppfört 1989. Entreprenaden avser utbyggnad av reningsverkets kapacitet, från idag 500 pe till 1000 pe.
Ombyggnad av kommunhuset i Ekerö, etapp 5
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler, etapp 5.
Nybyggnad av träningsstudio i Ekerö
Avser nybyggnad av träningsstudio.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Ekerö
Avser omläggning av tegeltak på flerbostadshus.
Målning av fasader på bostadshus och kompletteringsbyggnader på Ekerö
Entreprenadarbetena består i huvudsak av fasadtvätt och målning av all träpanel (fasad, takfot och övriga fasadkomponenter och fasaddetaljer) på alla byggnader inom fastighetsbeståndet på Gustavavägen 1 – 247 samt kompletteringsbyggnader så som hjälpbyggnader, förråder, garage och tvättstuga.
Nybyggnad av köttdjursstall på kriminalvårdsanstalten Svartsjö
Projektet avser nybyggnad av oisolerat dikostall inkl gödselvårdsanläggning, byggnadsyta på mark ca 1200 kvm.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Ekerö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Renovering av balkonger i flerbostadshus i Ekerö
Avser renovering av balkonger i flerbostadshus.
Installation av solceller på tak på flerbostadshus i Ekerö
Avser installation av solceller på tak på flerbostadshus.
Nytt sargsystem till ishall på Ekerö
Avser leverans och montering av nytt sargsystem inklusive publikskydd mm i Vikingahallen i Ekerö kommun.
Nybyggnad av radhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av 7 radhuslägenheter, 2 bokaler (lägenhet med lokal) och parkering samt rivningslov för befintlig stallbyggnad på fastigheten munsö prästgård 1:1.
Ombyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad på fastigheten vifärna 3:76.
Ombyggnad av samlingslokal i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten ekebyhov 1:527, ekuddsvägen 12.
Ombyggnad av produktionslokal i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av verksamhetsbyggnad på fastigheten ekebyhov 3:50.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten lovö-edeby 4:1.
Renovering av trappor i flerbostadshus i Ekerö
Avser renovering av trappor i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten älby 1:43.
Ombyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för ersättning av byggnad (slagbås) på fastigheten rinkeby 1:2, kungl.drottningholms golfklubb.
Konstnärligt gestaltningsuppdrag med tema Övärlden i Ekerö kommun
Ekerö kommun söker konstnär alternativt konstnär tillsammans med en landskapsarkitekt/arkitekt till konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med utvecklingen av Ekerö centrums strandpromenad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring (målning) av flerbostadshus på fastigheten tappström 3:3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.