Alla aktuella byggprojekt i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag med minst 164 vårdplatser samt helikopterflygplats på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Restaurang/butik i bottenplan.
Nybyggnad av bilhall i Danderyd
Avser nybyggnad av billhall på ca 8000 kvm. Posches billhall 1194663
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och skola i Danderyd
Planer för flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt nya lokaler för förskola och skola.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Nytt flerbostadshus i Stocksund, Danderyd
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Stocksund.
Påbyggnad av servicebyggnad på Stocksund, Danderyd, Etapp 1
Avser påbyggnad av servicebyggnad vid Stockhagens IP. Etapp 2 kommer utföras före etapp 1.
Modernisering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser hissmodernisering av fem (5) stycken linhissar i byggnad 23. Tre (3) sänghissar och två (2) personhissar. Ombyggnationen av hissar ska genomföras i tre etapper.
Komplettering av brandlarm och utrymningslarm på Danderyds sjukhus
Projektet avser komplettering av brandlarm och utrymningslarm för 5 st byggnader samt nödljus i en byggnad. Brandcentralen i byggnad 12 byggs ut för heltäckande brandlarm i byggnad 14 ska kunna kopplas in. Byggnaderna som berörs är By 14 samt By 23-26.
Renovering av hissar på Danderyds sjukhus
Projektet avser renovering av tre hissar, 8, 9 och 10, i byggnad 50, Danderyds sjukhus.
Ombyggnad till omklädningsrum på Danderyds sjukhus
Projektet avser en ombyggnad av lokal i byggnad 38 plan 0 som är kulvertplan på Danderyds sjukhus till nytt omklädningsrum. Lokalen är tomställd. Rivning inför projekt har skett. Total bruttoarea ca 290 kvm.
Rivning av lager i Danderyd
Rivning samt nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad till padelanläggning i Danderyd
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Tillbyggnad av industrihus i Danderyd
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Danderyd
Utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av förskola i Danderyd
Utvändig ändring förskola.
Tillbyggnad av förskola i Danderyd
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av garage i Danderyd
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av sjukhus i Danderyd
Tillbyggnad av paviljong. .
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Danderyd
Utvändig ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring av huvudbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkong på flerbostadshus på Sjukhuset 17 och Orienteraren 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Danderyd
Inglasning av balkong på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Danderyd
Inredning av ytterligare bostad i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och rivning av bef. enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av mur i Danderyd
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank.
Byte av kylmaskin samt köldbärarvätska vid Stockhagen IP, Stocksund
Avser utbyte av befintlig kylmaskin till en ny med köldmedia samt demontering och bortforsling av befintlig kylmaskin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.