Alla aktuella byggprojekt i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, detaljplan 4
Ca 250 st bostäder. Totalt blir det 3500 bostäder på området.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
F-9 skola och idrottshall.
Nya kedjehus, radhus och villor i Östra Vårsta
Planer för ca 320 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Botkyrka
Planer för nybyggnad av totalt 500-600 bostäder på området.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Slagsta, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av ca 80 äldrebostäder samt ca 120 hyreslägenheter i Slagsta Strand. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnation och rivning skola i Tullinge
Avser skola för ca 450 elever i årkurs 6-9. Aula och matsal bevarades från den tidigare skolan och ska kopplas ihop med nybyggnationen. I skolans utrymmen kommer det finnas ett nytt storkök, tre skyddsrum och solceller på taket.
Nybyggnad av förbifart Tullinge, etapp 2
Ny trafikplats på väg 226 (Huddingevägen) i höjd med Södertörns högskola. Byggs ovanpå väg 226 och kopplar ihop väg 226, Alfred Nobels allé och Björnkullavägen. Lokal gc-förbindelse ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget. De 8 delprojekten i Alby Centrum kommer att utföras under en 6-10 års period.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Nybyggnad av radhus i Tullinge, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 6 huskroppar med ca 70 lägenheter i fem plan.
Nybyggnad av skola i Tumba
Denna etapp avser nybyggnad av Hus X, ombyggnad av delar av Hus B, samt brandskyddsåtgärder för idrottshall (Hus F). Efter nybyggnationen kommer rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av den befintliga Björkhaga skola. Se projektnummer: 1213291
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 2
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av dagvattenparker i Botkyrka
Avser stadsdelarna Fittja och Alby.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 4
Denna option avser Toppvägen 2-10, 12-24.
Eventuellt om- och nybyggnad av bostadshus i Tullinge
Förslaget till detaljplan innebär att 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Storvreten
Avser fasadrenovering med tilläggsisolering, fönsterbyte, balkongrenovering och inglasning samt takarbete. Huvudobjekt (huvuddel 1): Lerskiffern 2, Odlingsvägen 2-10. Optioner 1-5 (huvuddel 2-6): Lerskiffern 1, Storvretsvägen 15-23, 25-33 samt Gråstenen 1, Toppvägen 3, 5, 7.
Nybyggnad av bostäder i Slagsta Strand
Avser nybyggnation av bostäder i Slagsta Strand. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av förbifart Tullinge, etapp 1
Ny väg, ca 2,5 km lång, som ska gå från väg 226 (Huddingevägen) via en bro över pendeltågspåren mellan Flemingsberg och Tullinge, förbi Hantverksbyn, för att slutligen kopplas ihop med väg 571 (Pålamalmsvägen). Det är en första del av Förbifart Tullinge och den kallas för Infart Riksten.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 1
Projektet kommer att delas i 3-4 etapper. Se projektnummer: 1530565. Totalt ca 230 bostäder i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola om ca 2 200 kvm inklusive anläggning och finplanering av förskole gård. Markarbeten i form av uppfyllnad av förskoletomten efter tidigare sanering, grundläggning samt förläggning av ledningar från serviser förlagda i tomtgräns in till fastighetsliv ingår i entreprenaden.
Markarbeten i Tumba, Botkyrka
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintliga vägar om ca 700 m, två nya parker, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser, bredda körytan vid KP Arnoldssonsväg och VA-ledningar om ca 1500 m. Projektet kommer att delas in i etapper.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tumba
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 3
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av bostäder i Tumba, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med parkeringsgarage under mark.
Nyläggning av huvudvattenledning mellan Norsborgs vattenverk och Alby
Ny huvudvattenledning som blir 1,4 meter i diameter och drygt 4 km lång.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 2
Denna option avser Hålvägen 4-18, 28-42, Passvägen 2-32. Fastighetsbeteckning: Dioriten 1, Graniten 1 och Grönstenen 4
Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av bygghandel.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av ett kontor i två våningar.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Grödinge
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra totalt tio friliggande enbostadshus och/eller radhus.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Nybyggnad av kontor, restaurang och butik på ca 500 kvm.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Tillbyggnad av skola i Tullinge
Avser tillbyggnad av Banslättsskolan som är en F-5 skola för 220 elever på 1987 kvm BTA, med ersättning två paviljonglösningar med en ny bestående byggnadsdel. Objektet ska projekteras för att uppnå Miljöbyggnad 3.0 Silver enligt Swedish Green Building Council klassificering.
Utbyggnad av vattenledning i Tullinge
Planer för utbyggnad av vatten och avlopp i Skårdal, söder om sjön Aspen.
Nybyggnad av industri- och kontorshus i Botkyrka
Projektet avser nybyggnad av verkstadslokaler ca 800 kvm samt kontorsdel på ca 300 kvm.
Om/nybyggnad av torg i Alby
En plats för liv och rörelse för ökad trygghet och trivsel som en del av stråket från tunnelbanan till bostadsområdet
Om/nybyggnad av torg i Alby
Handelstorg mellan centrumbyggnaden och kommande torghus
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Nybyggnad av industribyggnad i Loviseberg, Botkyrka
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av konstgräsplan på Broängens IP.
Hissbyte på Hågelby gård i Tumba
Avser hissbyte på Hågelby gård.
Nybyggnad av cricketcenter i Norsborg
Nybyggnad av Botkyrka cricketcenter.
Reparationsåtgärder på Hågelby gård i Tumba, etapp 2
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Alby, Botkyrka kommun
Omfattar utbyte av befintliga luftbehandlingsaggregat samt leverans och installation av kryddhyllor och volymkåpor i lägenheter. Efter utförda installationer skall luftflöden i lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen injusteras. Objektet är beläget på adresserna Alhagsvägen 82-102 i Alby bostadsområde.
Utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja
Avser utbyte av värmepumpar i flerbostadshus i Fittja på Krögarvägen 2, 6,10, 14, 16, 26, 28 och 36.
Byte av elsystem i flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på byte av elsystem.
Ombyggnad av innergård i Botkyrka
Planer finns på ombyggnad av innergård med grillplats, lekplats m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på renovering av hissar.
Renovering av portar på flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på renovering av portar.
Renovering av balkonger i Tuna bostadsområde, Tumba
Entreprenaden omfattar renovering av balkonger på 2 st punkthus med option på ytterligare 5 st punkthus i Tuna, Tumba.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Botkyrka
Planer för fönsterbyte på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus på Hattstugan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och Hattstugan 30.
Konserveringsarbeten av kyrka i Botkyrka kommun
Avser konserveringsarbeten i kyrka.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplats.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Fasadändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Botkyrka
Planer finns på spolning av stammar i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.