Alla aktuella byggprojekt i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 1600 meter.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Nybyggnad av villor, parhus och flerbostadshus. Området är inramat av Södergatan, Västergatan, Värmbolsvägen och Järnbanevägen.
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Utökad verksamhet i Katrineholm
Utökning av verksamhet.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Utbyggnad av VA-ledningar i Katrineholm
Fastigheterna i omvandlingsområdet Ålsäters fritidshusområde ska anslutas till det kommunala VA-nätet.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av inloppsledning till Flens reningsverk samt renovering av spillvattenledningar vid Kanntorpsvägen, Hantverkargatan, Vingåkersvägen och Ringvägen i Katrineholms kommun.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Ny våtmark i Katrineholm
Planer finns för ny våtmark vid Mejeridiket ut i sjön Näsnaren för att bygga bort ett utloppsdike, utforma ett rekreationsområde och klimatanpassa.
Nybyggnad av vagnhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad/uppförande av vagnhall.
Ventilationsombyggnad i omformarstation i Sköldinge
Ombyggnad ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppförande av solskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ändrat brandskydd Kvadraten 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av mast i Katrineholm
Ansökan om bygglov för mast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 72 meter hög stagad mast och två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, väderskydd för redskap.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av transformatorstation t293.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig tranformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t299 backalund.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning samt nybyggnad av transformatorstation t218 slättfall.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källarentré på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tak över källaringång på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning (inredande av tre nya bostadslägenheter).
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod för mobiltelefon vid lilla markstugan.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om rivning av befintlig transformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t333 änglund.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggnation av baracker.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för 3 nya transformatorstationer.
Fasadmålning på tennishall i Katrineholm
Fasadmålning tennishallen.
Upprustning av kök i Katrineholm
Upprustning av kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.