Alla aktuella byggprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall som ska bli 21 kilometer lång och ska skydda 8000 bostäder. Byggnationen kan påbörjas under 2021-22.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken, Vellinge
. Avser nybyggnad av 100 lägenheter.
Nybyggnad av grund- och förskola i Höllviken, Vellinge
Skolan ska rymma cirka 550 elever från förskoleklass till nian, kommer att byggas i korsningen Henriksdalsvägen/Kämpingevägen i Höllviken.
Nybyggnad av centrumverksamhet i Vellinge
Avser ett fyravåningshus med utrymme för handel, service och kontor på drygt 400 kvadratmeter per våningsplan, samt nybyggnad av ett underjordiskt garage.
Nybyggnad av skola i Hököpinge
Avser nybyggnad av F-9 skola inklusive idrottshall och tillagningskök inom fastigheten Hököpinge 68:5 m.fl
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 36 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Avser nybyggnad av ca 28 bostäder i form av villor och radhus. Kan bli både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för 45 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 21 bostäder i ettt flerfamiljshus samt en radhuslänga.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höllviken
gångsättning är ej fastställd.. Exploateringsområde för villor. Utförande under en flerårsperiod.
Ombyggnad av motorvägshållplats vid E6, Vellinge Ängar
Byte av bullerskärm, ombyggnation av busshållplats, dagvattenåtgärder m m vid motorvägshållplats Vellinge Ängar, belägen vid Ängavägen väg 525 och E6 väster om Vellinge.
Tillbyggnad av förskola i Vellinge
Tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt rivningslov för förråd & skärmtak.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus
Ombyggnad av pumpstation i Vellinge
Omfattar i huvudsak renovering/modernisering av pumpstationen K4
ITS-åtgärder längs E6 genom Skåne, sträckan Vellinge-Helsingborg
Åtgärder för ändrad hastighet. VMS samt kameror.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Planer finns för balkongrenovering, samt spoling av stammar m.m
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus och garage Åkarp 1:36,1:52,1:53,1:54,1:55,1:56.
Tillbyggnad av förskola i Skanör.
Avser tillbyggnad av förskola, i två plan, för tre avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Byte av tennisunderlag , Vellinge
Byte av befintligt grusunderlag på fyra tennisbanor i Vellinge kommun.
Ombyggnad av pensionat i Vellinge
Det finns befintliga verksamheter - pensionat & hunddagis. Planen nu är att dom ska tillbygga utomhusbanor för padel, 4 st banor.
Ombyggnad av butik i Vellinge
Ändrad användning - förråd till butik samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av skola i Vellinge
Utvändig ändring skola - fasad.
Tillbyggnad av affärshus i Vellinge
Tillbyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus Falsterbo 3:325,3:328.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av 8 nätstationer och rivingslov för befintliga transformationstationer Höllviken 10:49,18:35,4:110,5:95,7:112,10:50,Höllviken S:37.
Nybyggnad av carport i Vellinge
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av kompostfack.
Nybyggnad av sophus i Vellinge
Nybyggnad av miljöhus/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation och rivingslov för befintlig transformationstation.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vellinge
Om- & tillbyggnad av enbostadshus - takkupa, utvändig ändring - takfönster, nybyggnad av mur, eldstad och rivningslov för skärmtak.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för förrådscontainer.
Nybyggnad av förskola i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljoner.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skanör
Avser målning och tvättning av fasader, taksprång mm på Ljungstyckevägen 6-20 i Falsterbo. Projekteringsledning : JT Målerikonsult, Jesper Thelander

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.