Alla aktuella byggprojekt i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Tomelilla
Avser nybyggnad av handelsområde och centrum på Scan-området i Tomelilla. Tanken är att i första skede anlägga parkeringsplatser och i senare skede uppföra bygghandel, detaljhandel, lekland och annan typ av centrumbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i norra Tomelilla
Planer finns för nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 29 lägenheter i 4 våningar var av 1 plan är vindsvåning.
Nybyggnad av bostäder i norra Tomelilla
Avser nybyggnad av 9 st parhus samt en gemensamheslokal i norra Tomelilla. Hyreskoperativ.
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Rivning av befintlig bebyggelse och ersätta med bostäder/affärslokaler.
Ombyggnad av fastighet i Tomelilla
Avser totalrenovering av befintligt hus samt tillbyggnad med 1 våning. Kv. Lansen är idag ett två våningshus med 10 st lägenheter samt 9 st lokaler. Huset kommer att tömmas på hyresgäster och kommer att vara tomt under renovering. Huset är k-märkt exteriört.
Utbyggnad av vattenverk i Tomelilla
Avser utbyggnad av Brösarps vattenverk samt personaldel, nytt elrum och reservkraftverk. Befintliga brunnar ska förses med nya pumpar samt överbyggnader. Objektet är beläget strax väster om Brösarps samhälle.
Ny- och ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Planer finns för att anläggningen ska kompletteras med nybyggnad av naturum, ekonomibyggnad och tillbyggnad av servicebyggnad.
Anläggande av överföringsledning, Tomelilla kommun
Avser anläggande av en överföringsledning mellan Brösarp och Kivik. Schaktfri förläggning.
Nybyggnad av parhus i Tomelilla
Planer finns för nybyggnad av 4 st parhus i området Karlsborg i Tomelilla. Totalt är det 12 st parhus som planeras byggas på området.
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objektnummer: 1403353.
Nybyggnad av seniorboende i Brösarp Tomelilla
Avser ombyggnad av den nedlagda skolan till seniorbostäder med 5 lägenheter.
Ombyggnad av 20/10kV-station i Tomelilla
Ombyggnad av 20/10kV-station.
Nybyggnad av maskinhall i Tomelilla
Avser nybyggnad av maskinhall men en yta på 1200 m2.
Återuppbyggnad av industribyggnad i Tomelilla
Avser återuppbyggnad av industribyggnad efter brand. Rivningsarbeten är utförda sen tidigare.
Nybyggnad av enbostadshus i Tomelilla
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Tomelilla
Nybyggnad av förskola - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Tomelilla
Nybyggnad av garagehall.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation på Blästorp 1:12, Stråe 1:7, Breabäck 1:1, Järstorp 6:2 och Illstorp 11:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation på Agusa 1:56, Rugeröd 1:1 och Nybygget 1:1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tomelilla
Nybyggnad av utomhus padelbana med belysning och skylt.
Tillbyggnad av garage i Tomelilla
Tillbyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tomelilla
Uppförande av solceller - industrilokaler.
Ändring till kontor i Tomelilla
Ändrad användning från tandläkarmottagning till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.