Alla aktuella byggprojekt i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Avser nytt bostadsområde i centrala Sjöbo för ca 450 bostäder samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av affärshus i Sjöbo
Nybyggnad av handelsbyggnad samt parkering.
Om- och nybyggnad av väg 13 förbi Assmåsa
Projektet avser en sträcka på 2,5 km. Ökad trafiksäkerhet samt åtgärder pga klimatförändringar.
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Nybyggnation av LSS bostäder, Sjöbo
Avser nybyggnation av gruppbostad med 5 lägenheter och en gemensamhets lokal.
Nybyggnad av tennishall i Sjöbo
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av gc-väg längs Lv 740 mellan Hemmestorp-Veberöd
Samarbetsprojekt mellan Sjöbo kommun, Lunds kommun och Trafikverket.
Utbyte av luft/vatten värmepumpar till bergvärmepumpar
Projektet innefattar utbyte av luft/vatten värmepumpar till bergvärmepumpar.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt marklov Omma 4:20,4:22,4:24.
Ny- och tillbyggnad av reception/butik/restaurang, Sjöbo
Planer finns för ny- tillbyggnad av reception/butik/restaurang som föreslås vid den nya entrén till campingen. Nya campingplatser och stugor föreslås i sluttningen mot väster samt ett utökat antal platser i anslutning till den befintliga campingen i öster.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas. Här finns källare under hela byggnaden. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, brunnar och dylikt.
Ramavtal avseende VS-installationer inom Sjöbohem
Ramavtal avseende löpande och planerade VS-arbeten inom beställarens förvaltade fastigheter. Avtalstid 2021-05-10 - 2023-05-09 med möjlighet till förlängning 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av restaurang i Sjöbo
Avser tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av hamburgerbar i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av mcdonalds restaurang med drive through.
Nybyggnad av grupphus i Sjöbo
Nybyggnad av 6 enbostadshus samt garage Blentarp 67:11,67:12,67:15,67:21,67:22,67:29.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning till zonterapi/massage.
Tillbyggnad av skola i Sjöbo
Ansökan - tillbyggnad (diskrum, varumottagning och lastkaj) av skola.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av förrådsbyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av kyrkogård i Sjöbo
Ansökan - anläggning av begravningsplats för smådjur.
Ombyggnad av lägenhet i Sjöbo
Ansökan - ändrad användning från affärslokal till lägenhet.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n 155571.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n 155574.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n151097.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n151099.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n151113.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n151117.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation n151136.
Nybyggnad av nätstation i Sjöbo
Ansökan - nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Sjöbo
Ansökan - tidsbegränsat för kontorsbodar samt verktygs containers.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sjöbo
Nybyggnad av ett vindkraftverk.
Nybyggnad av lager i Sjöbo
Nybyggnad av lager (Kall) och skärmtak samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.