Alla aktuella byggprojekt i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 44 lägenheter. Objektets läge: på fotbollsplanen i Simrislund.
Nybyggnad av radhus i Simrishamn
Förhandsbesked och strandskydd för nybyggnad av 6 stycken radhus.
Nybyggnad av bostäder (generationsboende) i Skillinge, Simrishamn
Planer finns för generationsboende med lika delar bostäder för äldre och villabebyggelse. På området planeras för ca 35 hus.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för ny- och tillbyggnad av flerbostadshus på befintlig tomt. Fastigheten Vipan 2 är 4428 m2 stor. Fastigheten ligger mellan Storgatan, Fredsdalsgatan och Linnégatan i Simrishamn.
Nybyggnad av kontor samt lager i Simrishamn.
Avser nybyggnad av en huskropp där Bottenvåningen består av en lager/verkstadsdel på 964 kvm och en kontorsdel på 485 kvm. På ovan våningen finns 216 kvm kontor och konferens samt 143 kvm teknik / biyta.
Nybyggnad av hällristningscentrum i Simrishamn
Avvaktar beslut. Planer finns för nybyggnad av hällristningscentrum.
Sanering av mark i Simrishamn
Avser sanering av mark vid en fd läderfabrik.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för nytt kvartersområde i Simrisham
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansken för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Planer finns för ändrad användning av butikslokaler till mellan 8- 10 lägenheter på bottenplan.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2019.
Renovering av Korsavadshallens yttertak, samt installation av solcellsanläggning, Simrishamn
Renovering av yttertak till Korsavadshallens sim & sporthall i Simrishamn. Renoveringen omfattar ca 2000 kvm.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun
Nybyggnad av radhus i Kvarnby
Omfattar 3 huskroppar i 1 plan, 95 m/lgh.
VA-sanering, Simrishamn
Avser VA-sanering, Mossgatan.
Tillbyggnad av campingplats samt drivmedelsstation i Simrishamn
Avser konsulttjänst för en riskutredning avseende möjligheten för tillbyggnad av camping, ställplatser samt drivmedelsstation.
Nybyggnad av lager, Mellby
Planer finns för nybyggnad av lagerhall.
Exploateringsarbete för seniorboende i Kivik
Detaljplan omarbetas. Problem med vatten och avlopp. Igångsättning tidigast 2021.
Nybyggnad av bostäder i Simrishamn
Avser bostadsbebyggelse samt förbättring av trafikföring och parkeringsmöjligheter.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Simrishamn
Avser om- tillbyggnad av nytt personalrum med större utrymme, nya toaletter, samt omklädningsrum. Ny kyl och disk.
Ombyggnad av gata i Skillinge
Avser planer på en ny infart till Skillinge.
Nybyggnad av gc-väg i Simrishamn
Byggstart tidigast 2021.
Ombyggnad av brandstation i Simrishamn
Ombyggnad omklädningsrum samt duschutrymmen i befintliga utrymmen. Portar byggs igen och kompletteras med fönster, samt ändringar i värme- och ventilationssystem.
Tillbyggnad av industrihus i Simrishamn
Förhandsbesked för tillbyggnad av industibyggnad.
Utvändigt underhåll av räddningscentral i Simrishamn
Fasadändring av räddningsstation.
Nybyggnad av rastplats i Simrishamn
Marklov för anläggande av rastplats och parkering.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Simrishamn
Bygglov - ändring från bank till tandvårdsklinik.
Besiktning av lekpark och utegym i Simrishamn
Avser besiktning av lekplats och utegym i Simrishamn.
Tillbyggnad av restaurang i Simrishamn
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av mur i Simrishamn
uppförande av mur.
Ombyggnad av fritidshus i Simrishamn
Ändrad användning från vinhus till fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Strandskydd nybyggnad nätstation .
Nybyggnad av nätstation i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av elkiosk .
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och förråd, plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av förråd samt carport.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Simrishamn
Bygglov nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt 1 förråd och installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Simrishamn
Nybyggnad av fritidshus samt eldstad.
Nybyggnad av förråd i Simrishamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Simrishamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Simrishamn
Nybyggnad av lagertält.
Säkerhetsgrind, Simrishamns kommun
Avser uppförande av 2 nya säkerhetsgrindar, vikgrind och skjutgrind med automatiskt öppnings-/stängningssystem till hamnverksamheten i Simrishamn.
Installation av solpaneler vid Naturum förvaltningskontor, Simrishamn
Avser installation av solceller på Naturrum förvaltningskontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.