Alla aktuella byggprojekt i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad för företag, handel, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. 150 000 kvadratmeter stort område, uppdelat på tre terrasser.
Ombyggnad av äldreboende i Örkelljunga
Avser ombyggnad av vårdboendet Södergården i Örkelljunga. BTA ca 6000 kvm. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av trygghetsboende, Örkelljunga
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboende med 10-12 lägenheter i Örkelljunga.
Nybyggnad av radhus i Örkelljunga
Planer finns för nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i 3 längor i 1 1/2 plan.
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Anläggande av industriområde i Örkelljunga
Avser exploateringsarbeten för anläggande av nytt industriområde i Örkelljunga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örkelljunga
Projektet avser ombyggnad av 4 lägenheter samt ombyggnad av lokal till 2 lägenheter. I projektet ingår även renovering av fasad, åtgärder av fönster samt markarbeten.
Renovering av vattenverk i Örkelljunga
Projektet avser renovering av vattenverk.
Nybyggnad av parhus i Örkelljunga
Avser nybyggnad av 2 st parhus, SABO kombohus.
Ändrad planlösning i konferenslokal i Kommunhuset i Örkelljunga
Projektet avser att ändra rumsfördelning i fullmäktigesalen i källarplanet.
Byte av ventilation på skola i Örkelljunga
Byta av ventilation på Tockarps skola i Örkeljunga kommun.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Nybyggnad av biltvätt
Avser nybyggnad av Gör det själv-tvätt.
Bidragsadresser Örkelljunga
Projektet avser byggnation av fibernät i Örkelljunga kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.
Ombyggnad av industrihus i Örkelljunga
Bygglov för ändring av industribyggnad på fastigheten sällerås 2:13, junexvägen 5.
Nybyggnad av driftledning i Örkelljunga
Strandskyddsdispens för fiberutbyggnad på landsbygden i örkelljunga.
Nybyggnad av kontor i Örkelljunga
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av kontorshus på fastigheten eket 2:74, fabriksvägen 2.
Ombyggnad av enbostadshus i Örkelljunga
Bygglov ändrad användning och ombyggnad till enbostadshus på fastigheten stenbocken 21, stockholmsvägen 21.
Nybyggnad av fritidshus i Örkelljunga
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten järnbläst 3:58, fjärilstigen 1.
Nybyggnad av förråd i Örkelljunga
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten vemmentorp 4:22, vemmentorp 521.
Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten värsjö 2:21, fjärdingsvägen 9.
Nybyggnad av telestation i Örkelljunga
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten sällerås 1:37, sällerås 8000.
Nybyggnad av lager i Örkelljunga
Bygglov för nybyggnad av tält på fastigheten fagerhult 1:442, snapphaneallén 12.
Utvändigt underhåll av förråd i Örkelljunga
Bygglov för omfärgning av fasad av 2 stycken komplementbyggnader på fastigheten västra spång 4:163, västra spång 357.
Invändig renovering av förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering av Trollbackens förskola i Örkelljunga kommun.
Nybyggnad av sophus i Örkelljunga
Ansökan om bygglov för miljöhus på korgen 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Örkelljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 bostadshus på fastigheten fagerhult 1:309.
Nybyggnad av nätstation i Örkelljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten långalt 6:5.
Byte av ventilation på Gatuförrådet i Örkelljunga
Avser byte av ventilation på Gatuförrådet i Örkeljunga.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örkelljunga
Bygglov för omfärgning av fasad av industribyggnad.
Takbyte på Lillhallen i Örkelljunga
Avser takbyte på Lillhallen i Örkelljunga.
Byte av portar på brandstation i Skånes Fagerhult
Avser byta av portar på brandstationen i Skånes Fagerhult.
Byte av tak på skola och idrottshall i Örkelljunga
Byta av tak på Tockarps skola och gymnastikhall i Örkeljunga kommun.
Renovering av omklädningsrum m.m. í idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser renovering av omklädningsrum och duschutrymmen.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Markarbeten samt uppförande av maskinhall i Örkelljunga
Avser markarbeten samt uppförande av begagnad maskinhall.
Byte av tak på idrottshall i Örkelljunga
Avser byta av papptak på Bokelundahallen.
Rivning av torn vid brandstation i Skånes Fagerhult
Avser rivning av torn vid brandstationen i Skånes Fagerhult.
Tillbyggnad av kontor i Örkelljunga
Avser mindre tillbyggnad av kontorsdel.
Nybyggnad av aktivitetsyta i örkelljunga
Projektet avser anläggande av aktivitetsyta för utegym och mindre lekplats.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Byte av belysning i idrottshall i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.