Alla aktuella byggprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet. Ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av skola i Lomma.
Avser en ny skolbyggnad på ca 1900 m². Skolan är fördelad på en byggnad i tre plan med totalt 9 klassrum och en byggnad i ett plan med mottagningskök och matsal.
Nybyggnad av flerbostadshus, Lomma
Avser nybyggnad av 18 exklusiva bostadsrätter. Yta ca 3500 kvm. Planerad inflyttning våren 2022. ( Inom området finns sedan tidigare fyra liknande flerbostadshus med totalt 45 bostadsrätter, som NCC byggt åt samma kund i två etapper under åren 2014–2016. De nya bostadsrätterna byggs i anslutning till dessa. )
Nybyggnad av F-6 skola i Lomma
Avser nybyggnad skolbyggnaden på Bjärehovskolan kommer innehålla 14 klassrum och fyra slöjdsalar, varav två för träslöjd och två för textilslöjd. fördelad över två plan vid Bjärehovskolan i Lomma. Skolbyggnaden ska stå klar för inflyttning i mitten på juni 2022. Etapp 1: Nybyggnad av skola (by N) juni 2022 Etapp 2: Rivning av by D utförs sommaren 2022 (kan påbörjas direkt efter att slöjdsalar i by D tomställts) Iordningställande av utemiljö runt ny skola (by N) aug 2022 Etapp 3: Färdigställande av utemiljö (södra delen) skall prioriteras direkt efter rivning och färdigställas hösten 2022 Etapp 4 och 5: Rivning av by LM (kan och får rivas i etapp 2 om det sker samtidigt som by D). Färdigställande av utemiljö (västra delen) mars 2023 Entreprenaden skall vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast 2023-04-28.
Nybyggnad av kontor och lager, Alnarp
Nybyggnad av lokaler om ca 1 700 kvm BTA i två plan i Alnarp. Projektet är en totalentreprenad med prefabricerade trämoduler som monteras på plats i två plan. Det nedre planet om ca 1 100 kvm BTA kommer att innehålla lokaler för hantering av fröer som frölager, frölaboratorier (varav ca 40 kvm är vått laboratorium) och kylrum samt stort mötesrum, pentry, bibliotek och teknikrum. På det övre planet om ca 600 kvm BTA planeras kontor, teknikrum och mindre mötesrum
Nybyggnad av grundsärskola
Avser nybyggnad av grundsärskola. Uppförs inom Karstorpskolans norra del i Lomma.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Anläggning av ett grundvattenbaserat energisystem i Lomma
Avser att anlägga ett grundvattenbaserat energisystem på SLU Alnarp, Lomma kommun, för att förse Campusområdet med värme och kyla.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 12 servicehus.
Nybyggnad av lager i Lomma
Planer finns för nybyggnad av lagerbyggnad, kontor och butik.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Planer finns för nybyggnad av ridhus i Lomma.
Tillbyggnad av badhus i Lomma
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av kallbadhus. Man ska utföra pålning på ca 600 m ut i vattnet, spa avd ska byggas ut ca 50 kvm.
Nybyggnad av en idrottshall i Lomma
Avser nybyggnad av en idrottshall.
Markområde för industribyggnad i Lomma
Avser markområde för industribyggnad. Markområde: 2246 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad av g/c-väg i Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings- och vägarbeten för ombyggnation av delar av Södra Västkustvägen. Området sträcker sig ifrån Carl Ohlssons väg i Bjärred och ca 740 meter söder ut längs Södra Västkustvägen, ombyggnation görs av korsningen Södra Västkustvägen – Tolvevägen samt Södra Västkustvägen – Carl Ohlssons väg
Nybyggnad av brygga ut i havet, Lomma
Nybyggnad av brygga ut i havet på 500 m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lomma
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande. Det handlar om inglasning av balkonger kring 40-tal. Start om 2-3 år.
Ombyggnad av vattenledning i Lomma
Avser infodring av en ny ledning med flexibelt foder för självfallsledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen.
Ombyggnad av vattenledning i Lomma
Avser åtgärder på den befintliga anläggningen och dagvattenledning vid utlopp Bredbäck. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen. Optioner finns på: 1. projekt ID 2072200 2. projekt ID 2072201
Ombyggnad av restaurang i Lomma
Avser ändrad användning till restaurang samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Lomma
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av enbostadshus i Lomma
Ansökan om rivningslov för enbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Lomma
Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av nätstation.
Rivning av förråd i Lomma
Anmälan om rivning av fiskehodda.
Nybyggnad av cistern i Lomma
Ansökan om bygglov för cistern.
Upphandling av vattenkiosker i bl.a Lomma
Avser upphandling av 2 st vattenkiosker som helhetslösning i byggnad ovan mark. Objekten är belägna i Lomma och i Bjärred. Exakta adresser är vid upphandlande tidpunkt inte beslutade. Utöver detta kan projektet eventuellt utökas med ytterligare två stycken vattenkiosker vilka i så fall kommer att placeras i Kävlinge kommun.
Filmning av vattenledning i Lomma
Avser filmning av 1200 mm ledning från utloppskammare till inlopp i kulvert under väg. Ledning ska spolas så att inspektion kan ske på ren ledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten vid filmning. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.