Alla aktuella byggprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Nybyggnad av polishus, rättscentrum i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av ett rättscentrum för rättsvårdande myndigheter, avser lokaler för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, och planeras omfatta kontorsytor, träningsytor, arrester samt garage. Byggnaden planeras att uppföras i 6 våningar och källarplan, total BTA om ca 15 000 kvm ovan mark och ca 7 400 kvm under mark (källarplan). Området ligger vid bangårdsområdet strax norr om Kristianstads centralstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus i 6-10 våningar med ca 95 lägenheter. Samt anläggande av gator, gc-väg och va-ledningar. Totalt planeras det för ca 100 lägenheter inom Kv Bajonetten.
Nybyggnad av häkte i Kristianstad
Avser nybyggnad av häkte med ca 100 häktesplatser, samt kontor.
Ny och tillbyggnad av bostäder, handel och kontor i centrala Tollarp
Avser utvidgning av ICA och nybyggnation av bostadshus inom ett kvarter mittemot torget i centrala Tollarp.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus med en komplett hämtanläggning och en drive-in där allt material kommer finnas under tak. Det kommer också finnas en tillhörande logistiklösning för utleveranser. Den totala ytan uppgår till cirka 9 000 kvm.
Ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad
Avser ny- och ombyggnad av krematorium. Samt in- och utvändig renovering av kapell vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser nybyggnad av industribyggnad. BTA ca 8-9000 kvm.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Kristianstad
Planerat tidigt projekt. Detaljplanearbetet är ej påbörjat.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola för ca 350 elever.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med ca 40 bostadsrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av väldesignade bostäder, ett nytt koncept. Totalt planeras det för 33 radhuslägenheter samt ca 57 lägenheter i 3 st flerbostadshus i 3 våningar i området.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med med ca 32 lägenheter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Etapp 1
Avser nybyggnad av ca 17 st radhus. Totalt på området planeras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola. Projektet kallades tidigare för Transvalområdet.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammaslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 28 st bostadsrätt/hyrboköp vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avserr nybyggnad 32 st lägenheter fördelade på 5 st en- eller tvåplanshus med tillhörande förråd, miljöhus, sophus och gemenskapslokal. BTA ca 2272 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avvaktar bygglov som avser nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av fullserviceanläggning, Kristianstad
Avser nybyggnad av fullserviceanläggning på området Ängamöllan, Kristianstad. Byggstart tidigast i början av 2021.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av radhus med ca 20 bostäder vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad. Kontorshus: 1454362
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare. Objektets läge:  Huvuddel 1: Ingelstadsgatan 26-44, 68 stycken lägenheter Albogatan 25-43, 68 stycken lägenheter Optioner ingår under projektnummer 2028794 samt 2028795 Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Nybyggnad av bostäder utmed Gamla Vägen, Fjälkinge
Planer finns för nybyggnation av markbostäder 4 parhus samt radhus och lokalgata i Fjälkinge, Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Åhus, Kristianstads kommun
Avser nybyggnad av flerbostadshhus med 16 hyresrätter vid ett nytt bostadsområde på Täppet i Åhus.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor ca. 450 kvm, utformat i 1,5 plan. Byggnaden kommer att inrymma gemensamhetslokaler, konferensrum och kontor. Avser även rivning av kontor.
Sanering av mark (OXA scaning) , Kristianstad.
Avser sanering av eventuell OXA för Södra Näsby Bruttoarea ca 190 000 m2
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av 14 st marklägenheter. Samt ett teknikrum i egen byggnad.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 1
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Omfattar nyanläggning av fiber, vatten- och avloppsledningar, nya LTA-anläggningar samt huvudpumpstation för spillvatten. Vidare ingår återställning av gata, väg, mark och åkermark.
Nybyggnad av anläggning för flytande narturgas i Kristianstad
Nybyggnad av industrilokaler och gastank. Kommer eventuellt att etappindelas.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på område Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av verksamhetslokaler. Byggherren har en markreservation på 2000 kvm på området Horna 3:12, Nya Täppetleden industriområde i Åhus, Kristianstad.
Ombyggnad av handelslokaler
Avser ombyggnad av handelslokaler, BTA ca 14OO kvm.
Ombyggnad av väg i Kristianstad E1-E2
Projektet avser ombyggnad av Långebrogatan ca 900 meter, plantering av träd, ny belysning och visst ledningsarbete.
Ombyggnad av flerbostadshus i centrala Kristianstad
Avser ändrad användning från kontor till 12 st bostadslägenheter. BTA ca 1000 kvm.
Ombyggnad för Barn- och Vuxenhabiliteringen, Kristianstad
Utförandeentreprenad; Bef. lokaler på plan 11 och 13 som tidigare inrymt tandvård och kontor byggs om till lokaler för Habiliteringen. Barn- och vuxenhabiliteringen kommer att ligga i fd Tandvårshuset, plan 11 och 13.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Nybyggnad av 17 enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Avser option från projektnummer 2028779. Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare.  Option 1: Albogatan 1-23, 84 stycken lägenheter Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Stambyte, badrumrenovering m.m. i flerbostadshus i Kristianstad
Avser option från projektnummer 2028779. Projektet avser bl.a. nya ytskikt i badrum och wc, nya spillvatten- och tappvattenstammar, relining av spillvattenledningar i och under källargolv samt div el-, vent- och byggnadsarbeten mm. Byggnaderna är uppförda ca 1965 och har 3 resp. 4 våningsplan samt källare.  Option 2: Ingelstadsgatan 2-24, 84 stycken lägenheter Beställaren äger rätt att avropa option 1 och option 2 oberoende av varandra senast 2022-06-01. Avropas inte optionerna innan detta datum upphör dem att gälla och Entreprenören är inte längre bunden av optionerna
Mark och omläggningsarbeten inför nya bostäder i Kristianstad
Avser förberedande arbeten så som rivning av sjukvårdsbyggnader, omläggning av installationer i mark m.m inför nybyggnad av flerbostadshus inom kv Lasarettet 5, Östermalms Park i Kristianstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industrihall.
Infrastruktur Näsby södra, Kristianstads kommun
Avser infrastrukturarbeten vid Näsby södra och Kristianstadsbadet.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av stugby i Kristianstad
Nybyggnad av 3 + 1 fritidshus.
Utvändigt underhåll av Degeberga förskolor m. fl. i Kristianstads kommun
Avser fasadrenovering på 3 st förskolor, samt 1 brandstation. Objektet är beläget i Degeberga, Kristianstads kommun. Adress: Söndreklacksvägen 5 (Satellitens FSK), Söndreklacksvägen 7 (Raketens FSK), Skudarödsvägen 7 (Backsläntens FSK) samt Tingsvägen 31 (Brandstationen). Samtliga adresser 297 31 Degeberga.
Rivning av byggnad, ledningar etc Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Om- och nybyggnad av kontor och garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage och ombyggnad av kontor (15st)
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av tre parhus.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av industri och viss detaljhandel, Ängamöllan.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av 6 st marklägenheter.
Ny asfaltsyta i Åhus hamn
Projektets omfattning: En ny asfaltsyta där en befintlig byggnad har varit, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten. Arbetsområdet är ca 7460 kvm och omfattar ca 2550 kvm rivning av befintlig grundkonstruktion, 6070 kvm ny överbyggnad samt 500 kvm justering av ytor.
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad med flera olika typer av huskroppar som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassorna samt omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, nätstängsel, buskar & träd, stensättningar och dylikt.
Ramavtal avseende för el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm, AB Kristianstadsbyggen
Ramavtal avseende el, elektroniska passage- och övervakningssystem samt brandlarm för AB Kristianstadsbyggen. Avtalstid 1 år med möjligh Områden avser även gällande: Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Innerstaden) 1. Bemt AB 2. Midroc Electro AB 3. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Norra) 1. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB 2. Bemt AB 3. Midroc Electro AB Avtalsområde 1 (Delområde 1 – Södra) 1. Midroc Electro AB 2. Bemt AB 3. Eltjänster Degeberga-Vittskövle AB Avtalsområde 2 (Delområde 2) 1. Bravida Sverige AB 2. Levins Elektriska AB Avtalsområde 3 (Delområde 3) 1. Skyddat i Norden AB 2. Levins Elektriska AB et till 1 +1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av trävaruindustri i Kristianstad
Nybyggnad av snickeri, uppsättning av skyltar samt ny infart.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av 1-plans parhus (2 st).
Fönsterrenovering på skola i Kristianstad
Objektet avser fönsterrenovering m.m.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är beläget på adress: Elmetorpsvägen 12 och Lingenäsvägen 13.
Rivning av fastigheter i Kristianstads kommun
Avser rivning av boningshus och komplementbyggnader på fastigheterna: Degeberga 13:28 och Tollarp 2:9 i Kristianstad.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Marklov för gatuarbete- breddning av långebrogatan samt av cirkulationsplatser.
Ombyggnad av skola i Degeberga Kristianstad
Avser fasadrenovering med fönsterbyte av degeberga skolan
Takrenovering Östra kommunhuset i Kristianstad, Etapp 2
Projektet avser takrenovering av Östra kommunhuset på byggnad E-G. Uppskattad byggstart och kostnad.
Takrenovering Östra kommunhuset i Kristianstad
Projektet avser takrenovering på Östra kommunhuset. Uppskattad byggstart och kostnad. etapp 1: 1633913
Ombyggnad av kontorshus , Kristianstad
Projektet avser i stora drag ombyggnation av våning 2, ny ventilation och belysning på våning 3 samt ny utvändig hiss som betjänar samtliga…
Underhållsarbeten på fastigheter 2021, Etapp 5, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är belägna i Norra Åsum i Kristianstads kommun. Adress: Artillerivägen 3 (By 1), Artillerivägen 6 (By 9) samt Haubitsvägen 25 (By 23) i
Underhållsarbeten på fastigheter 2021, Etapp 6, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objekten är beläget i Norra Åsum, Kristianstads kommun. Adress: Kanonvägen 1 (By 6), Kanonvägen 4 (By 14 och 55), Haubitsvägen 2 (By 32, 2 byggnader), Häradshövdingevägen 3 (By 99),
Utvändig renovering av Kulturkvarteret och del av Biblioteket i Kristianstad
Avser fönsterrenovering av Kulturkvarteret samt del av biblioteket i Kristianstad. Objektets läge: Kristianstad centrum, Kristianstads kommun. Adresser: Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad (Kulturkvarteret) samt Föreningsgatan 4, 291 33 Kristianstad (Biblioteket)
Nybyggnad av butikslokal i Kristianstad
Avser nybyggnad av handelslokal för loppisförsäljning.
Ramavtal avseende driftpartner, Kristianstad
Avser ramavtal avseende driftpartner. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av Vilans idrottsplats samt förskola i Kristianstad
Projektet avser Vilans idrottsplats (IP) och Svalans förskola (FSK) Fasadrenovering och målning (IP), mindre takmålning (FSK).
Rivning av byggnader m,m Kristianstads kommun
På denna fastighet är det en byggnad som ska rivas. Byggnaden är en “garagebyggnad”. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar, buskar & träd, stensättningar, staket, brunnar och dylikt.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med ca 560 kvm.
Tak- och fasadrenovering på skola i Åhus, Kristianstads kommun
Projektet omfattar 1 byggnad: Villaskolan - tak samt fasadrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Utvändig ändring av flerbostadshus - återställande av fasad från plåt till puts.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad och ändrad användning av restaurang och spa.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurangbyggnad.
Ramavtal avseende konsulttrafik trafik, Kristianstad
Konsulttjänster Trafik. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering på Everöds skola By B och D i Kristianstads kommun. Upphandlas tillsammans med Projekt ID 2079045.
Underhållsarbeten av förskola i Åhus
Avser fasadrenovering på Fyrens förksola i Åhus, Kristianstads kommun. Upphandlas tillsammans med Projekt ID 2079032.
Nybyggnad av bensinstation i Kristianstad
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Nybyggnad av fem parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Kristianstad
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av garage i Kristianstad
Rivning av garage under marknivå.
Nybyggnad av grupphus i Kristianstad
Nybyggnad av grupphusområde.
Nybyggnad av markbostad i Kristianstad
Nybyggnad av marklägenheter.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kristianstad
Ombyggnad till gymnasieskola.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Tillbyggnad av lager i bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för ombyggnation utav balkonger och fasad.
Upprustning och utveckling av lekplats, Kristianstad
Avser upprustning och utveckling av lekplatser
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristianstad
Avser utvändig ändring flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.