Alla aktuella byggprojekt i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder/äldreboende i Klippan
Planer finns för trygghetsboende/seniorboende alternativt äldreboende/servicehus. Projektet omfattar 3 fristående punkthus i 4 våningar inrymmande ca 60 senior-lägenheter. Inglasning mellan punkthusen.
RFI nybyggnad av gasledning mellan Stridsvig och Åsljunga
Avser entreprenadarbeten samband med gasledningsbyggnation mellan Stidsvig och Åsljunga. Entreprenaden avser ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga. Utbyggnadssträcka: 2 mil.
Ombyggnad till flerbostadshus i Ljungbyhed, Klippan
Avser ombyggnad av fastigheten från kontor, hotell och semester/turistlägenheter till bostäder. Fastighetsägare: Brf Ljungbyhed Ferielejligheder 2.
Avseende konsulttjänster, Klippans Kommun
Avser avseende konsulttjänster för projektering av vatten, avloppsledningar, gata, park samt exploateringsområden. Möjlighet till förläning 2022-01-18 - 2023-01-17 :2023-01-18 - 2025-01-17 2025-01-18 - 2027-01-17 2027-01-18 - 2029-01-17
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Klippan
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Renovering och anpassning av lokaler i Klippans kommun
Planer finns för renovering och anpassning av befintlig industrilokal till kontorslokaler i Klippans kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
Nybyggnad flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad vid skola i Klippan
Uppförande av ny byggnad efter brand vid Ljungbyhedskolan, Klippans kommun. Nya byggnad är ca 2000 kvm, ombyggnads arean är oklart.
Nybyggnad av VA-ledningar, Klippan
Nyanläggning av VA-ledningar, spillvattenpumpstation samt fördröjningsmagasin för dagvatten för exploatering inom Bolestad industriområde i Östra Ljungby.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Allarp-Ibsberga, Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning, Klippans kommun.
Broreparationer i Klippan
Inventering påbörjad gällande behov av broreparationer i Klippans kommun.
Nytt exploateringsområde för industri, Östra Ljungby
Igångsättning tidigast 2021. Ca 32 hektar.
Service, underhåll och nyinvesteringar av maskiner storkök, Klippans kommun mfl
Ramavtal för service, underhåll samt nyinvestering av samtliga maskiner i storkök och därtill närliggande varor och tjänster till Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorps kommuner.
Tillbyggnad av kontor i Klippan
Avser tillbyggnad kontor. BTA ca 600 kvm och 2 till 3 vån.
Spillvatten- & överföringsleding mellan Ibsberga-Ljung, Klippan
Avser anläggande av ny spillvatten och huvudledning.
Tillbyggnad av kontor i Klippan
Avser tillbyggnad av kontor samt ny parkering.
Sanering av va-ledning i Klippan
Avser VA-sanering inklusive utjämningsmagasin samt ny gata.
Solpaneler på byggnader i Klippan
Planer finns för solpanel på 5 till 6 fastigheter.
Invändigt underhåll av kontorshus i Klippan
Avser renovering av stammar på Rönngården.
Invändigt underhåll av kontorshus i Klippan
Avser byte av värmesystem, Rönngården i Klippans kommun.
Ny ventilation i kommunhuset i Klippan
Avser ny ventilation i kommunhuset, Klippans kommun.
Styr och regleröversyn vid skola i Klippan
Avser styr- och regler och ventilationsöversyn vid Tegelbruksskolan, Klippans kommun.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Klippan
Avser utbyggnad med ca 6x8 m. Samt fasadarbeten.
Takrenovering på Åbyskolan i Klippan
Avser takrenovering på Åbyskolan, Klippans kommun.
Ombyggnad av kontor i Klippan
Avser ombyggnad kontor, Essentia Protein Solutions.
Ombyggnad av flerbostadshus i Klippan
Ombyggnad till lägenheter.
Ev sanering av markanläggning i Klippan
Marken utnyttjades tidigare som skrotupplag. Markundersökningsresultat ska ligga till grund för en eventuell kommande sanering. Oviss start.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.