Alla aktuella byggprojekt i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av trygghetsboende samt flerbostadshus med totalt ca 70 lägenheter, 6-7 huskroppar. Totalt planeras det för 100 lägenheter, 11 huskroppar i 2-4 våningar. Planerad start våren/sommaren 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Ny byggnad av LSS boende med 14 lgh samt 16 lgh i totalt 4 huskroppar. Totalt planeras det för 100 lägenheter, 11 huskroppar i 2-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av flerbostadshus sex flerbostadshus (marklägenheter) samt 20 parkeringsplatser.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Marksanering vid fd kemtvätt i Osby
Inväntar finansiella beslut.
Nybyggnad av varuhus i Hörby
Planerat projekt, placering oklar.
Sanering samt exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse i Hörby
Avser sanering av mark och anläggande av gata och VA, inför bostadsbebyggelse i Hörby.
Nybyggnad av bostäder i Hörby
Planer finns att bygga bostäder intill parken vid Älvdalen.
Nybyggnad av gc-väg i Hörby
Upptaget i kommunens investeringsbudget 0218.
Ramavtal avseende beläggningsarbeten, Östra Göinge
Avser ramavtal för asfaltbeläggningar, asfaltfräsning samt anslutande tjänster i Hörby kommun. Upphandlingen genomförs av inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby och Höör. Möjlighet till förläning 1+1.
Nybyggnation av Lokalgata, Hörby
Avser ny lokalgata med tillhörande gatubelysning som ska anläggas i Hörby tätort.
Utvändigt underhåll av hotell i Hörby
Fasadändring av hotell (balkonger).
Tillbyggnad av förskola i Hörby
Tillbyggnad förskola med en personaldel på ca 50 kvm.
Ombyggnad av belysningsnät gatubelysning i Hörby tätort
Ombyggnad av belysningsnät gatubelysning i Hörby tätort.
paration och underhåll av 18 dammar/våtmarker inom Höje å avrinningsområde inom Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner
Entreprenaden avser reparation och underhåll av 18 dammar/våtmarker inom Höje å avrinningsområde inom Lund, Lomma och Staffanstorp kommuner. Arbete med rensning av vegetation och sediment får inte ske mellan 2021-04-01 – 2021-06-30.
Rivning av brandstation i Hörby
Rivning av del av brandstation.
Ombyggnad av brandstation i Hörby
Ändrad användning av bilhandel till brandstation samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Hörby
Ändrad användning av kontor/tandläkare till bostad samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av tvätthall i Hörby
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av förskola i Hörby
Nybyggnad av 10 förskolemoduler.
Nybyggnad av nätstation i Hörby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hörby
Nybyggnad av pendlarparkering.
Nybyggnad av brandstation i Hörby
Nybyggnad brandstation tälthall.
Rivning av villa i Osby
Projektet avser avser rivning av ett småhus med tillhörande garage och förråd

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.