Alla aktuella byggprojekt i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av byggvaruhus i Hässleholm
Nybyggnad av affärsbyggnad (byggmax) med totalt 11 000 kvadratmeter, varav 8 500 är utomhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2-3 våningar med ca 38 st lägenheter.
Nybyggnad av förskola i västra Hässleholm
Avser ny konceptförskola med 6 avd i 2 plan i västra Hässleholm. Certifieras enligt miljöbyggnad 3.1 betyg silver.
Nybyggnad av bostäder i Haga, Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av flebostadshus i 3 våningar med ca 15 lägenheter och eventuellt inredd vind vid Hagaområdet i Hässleholm.
Påbyggnad av äldreboende för LSS-boende, kontor eller bostäder i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad till 6 våningar för antingen LSS-boende, kontor eller bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm, Etapp 3
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus med 27 lägenheter inkl tillhörande sopstation under mark och samt parkeringsytor i Hässleholm.
Om- och tillbyggnad av vårdboende i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av demensboende. Ombyggnad ca 2500 kvm BTA och tillbyggnad ca 2500 kvm BTA.
Nybyggnad av radhus i Hässleholm
Avser nybyggnad av radhus med totalt 23 lägenheter på T4-området och ligger intill Almaån i Hässleholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 10 våningar med 38 lägenheter och centrumverksamhet på markplan i stadsdelen T4 i centrala Hässleholm. BTA ca 2850 kvm.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola samt ombyggnad av kök/matsal.
Ramavtal avseende inhyrning av entreprenadmaskiner samt tillhörande entreprenader för Hässleholm miljö AB
Ramavtal avseende inhyrning av entreprenadmaskiner, yrkesarbetare och krossning och siktning med tillhörande entreprenader. Avtalstid 2 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Nybyggnad industribyggnad samt installation av skylt.
Ombyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintliga skollokaler till anpassning av specialsalar för hörselklasser, ca 880 BTA. Samt tillbyggnaden av trapphus för att inrymma hiss, ca 38 kvm BTA, i Hässleholm. Samprojekteras tillsammans med projekt ID 1596441 och 1596451.
Nybyggnad av bostäder i Sösdala, Hässleholm
Planen medger två våningar likt den bebyggelsehöjd som fanns tidigare på tomten. Byggnaderna är tänkta att uppföras som parhus med två hyreslägenheter per hus, sammanlagt rymmer planen 12 bostäder. Kan även bli annan typ av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh) med komplementbyggnader och plank.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av församlingshus, förskola samt förråd samt rivningslov.
Ombyggnad av industrilokal i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig industrilokal till kontor/lagerlokaler. Total BTA 1987 kvm varav tillkommande BTA 307 kvm (avser tillkommande kontorsutrymme på plan 2). Objektets läge: Industrigatan 28 i Hässleholm.
Sanering av mark i Hässleholm
Avser sanering av markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende, i Bjuv
Avser nybyggnad av LSS-boende i Bjuv med 6 lägenheter. Projektet kommer handlas upp tillsammans med lärkans förskola se proj.nr: 1607008
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare), Hässleholm
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare). Med kompetenser inom minst följande område: Grävmaskinister Anläggningsarbetare Arbetsledare Bas-P och Bas-U
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Bjärnum, Hässleholms kommun
Avser fasadrenovering på flerbostadshus och omfattar rivning av befintliga fasader och balkongräcken samt uppförande av nya fasader och nya balkongräcken med tillhörande arbeten. Objektets läge: Slättarödsvägen 3-81 i Bjärnum
Ombyggnation av idrottshall, Hässleholm
Ombyggnaden avser i huvudsak ombyggnad av omklädningsdelen i Linnéskolans idrottshall men även en del utvändiga åtgärder. Renoveringsytan är ca 375 kvm.
Ombyggnad av skola till bostäder i Hässelholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området. Ett annat syfte med detaljplanen är att ny bebyggelse anpassas till befintlig, att införa mer grönska i området och att göra det möjligt för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.
Nybyggnad av reningsanläggning, i Hässleholm
Omfattar ny reningsanläggning för Röke samhälle inklusive efterföljande infiltrationsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (37 lgh) och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Bjärnum 1:269,1:270.
Nybyggnad av grupphus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (9 st).
Nybyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt installation av skylt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (padelhall).
Tillbyggnad av kyrka i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Avser ändrad användning av kontor, från öppenlhall till fler små. Ny entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Avser ändring av (fasad/tak) på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Ändring av fasad och tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hässleholm
Ändring av fasad på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändig underhåll av flerbostadshus i Hässleholm
Planer finns för ändring av ventilation, och fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (uppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus ( 2 lgh).
Nybyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus (2 lgh) samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av kallager i Hässleholm
Avser nybyggnad av kallager.
Renovering av skolkök i Hässleholm
Avser ytskiktsrenovering av Västerskolans kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.