Alla aktuella byggprojekt i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Projektet omfattar nybyggnad av 83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket. I bottenplan avser lokaler för butiker samt matställen.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Avser ny tillbyggnad till låg-mellanstadiedelen. I entreprenaden ingår även ändringsarbeten i högstadiet bestående av ombyggnation storkök, förstoring av matsal och ombyggnation av ny biblioteksdel. Utemiljön byggs om i form av parkering och lekyta. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1818 kvm Ombyggnadsarea BTA: ca 370 kvm
Nybyggnad av bostäder i Eslöv, etapp 1
Planer för nybyggnad av bostäder i området, samt renovering av q-märk tvåvåningshus BTA 720 kvm. Antal bostäder oviss, troligtvis bostadsrätter.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser tillbyggnad för hus H och mindre tillbyggnad av hus A samt ombyggnad av hus A och hus B på Marieskolan i Marieholm. Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. I projektet berörs i stor omfattning även den utvändiga miljön. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Nybyggnad av förskola, Eslöv
Ny förskola placeras i korsningen Sallerupsvägen–Djupadalsvägen. Detaljplanarbete pågår och beräknas vara klart 2021. Den nya byggnaden avropas från SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Storleken kommer vara åtta avdelningar, 140 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Nybyggnad av 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola, Eslöv
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, för att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler förskoleplatser. Förskolan kommer att handlas upp via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den nya byggnaden ska ha sex avdelningar (105 platser).
Nybyggnad av förskola i Eslöv
Nybyggnad förskola.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Eslöv
Nybyggnad av 12 stycken fristående industrilokaler, 2808 kvm.
Nybyggnad av wellnesscenter, i Eslöv
Nybyggnad av wellnesscenter, inackorderingsboende, cafe m.m.
Ombyggnad av marklägenheter i Eslöv
Avser relning av 25 stycken lägenheter.
Invändigt underhåll av marklägenheter i Eslöv
Avser invändigt underhåll med tilläggsisolering. Fasaden läcker värme ifrån foten på huset.
Stambyte i flerbostadshus i Eslöv
Avser ändring av va-anläggning (stambyte) i flerbostadshus på fastigheten svarvaren 11, bäckavägen 10, eslöv Spinnaren 10,Svarvaren 10,Svarvaren 11.
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Nybyggnad flerbostadshus, rivning stall.
Om- och tillbyggnad av förskola, Eslöv
Tillbyggnad till en befintlig förskola i 2 plan med en BTA på ca: 400 m2 med förekommande byggnads, installations- samt markarbeten.
Stationsåtgärder i Stehag, Oxie och Höör
Tillgänglighetsanpassning (skyddszoner, ledstråk, bänkar, möblering). Bandel 912, km 574+500. Bandel 912, km 564+200. Bandel 961, km 11+500.
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm.
Ombyggnation av pumpstation i Eslöv
Planer finn planer för ombyggnation av stationen till ett reningsverk.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Nybyggnad av kontor i Eslöv
Nybyggnad kontor.
Nybyggnation av en förrådslokal, Eslöv
Nybyggnation av en förrådslokal för Kraftringens verksamheten inom Örtoftaverket. Byggnaden inrymmer enbart förrådslokal, som ett komplement till befintliga lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Ombyggnad av butik i Eslöv
Avser ombyggnad av f.d butikslokal till Systembolagsbutik. Area: ca: 580 + 66 m² i bottenvåning och fläktrum, elcentral, mm på gårdsbjälklag, varav Försäljning, ca: 363 m2 + Lager ca: 153 m² + lastplatta (6 m²) Personaldel ca: 64 m
Om- och nybyggnad av Ringsjöverket i Eslöv
Avser att bygga en ny godsmottagning om ca 55 m2, en besöksentré om ca 27 m2 och ett "el-rum" om ca 27 m2. Dessa tre funktioner skall inrymmas i en och samma nybyggda huskropp. En mindre befintlig byggnad skall rivas och en ny uppföras. Denna skall innehålla bl.a. ytterligare ett "el-rum" Allt arbete ingående i totalentreprenaden skall utföras på Sydvattens vattenverk, Ringsjöverket, i Stehag strax utanför Eslöv.
Rivning av industrihus i Eslöv
Rivning industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Eslöv
Nybyggnad affärshus/kontorshus 7850 kvm etapp 3.
Utbyte av råvattenledningar på Ringsjöverket i Eslöv
Avser utbyte av 4 st ledningssektioner för inkommande råvatten på Ringsjöverket.
Utbyte av ställverk vid Ellinge ARV
Planer finns för utbyte av ställlverk vid Ellinge ARV.
Ramavtal för konsultuppdrag, Eslöv
Avser ramavtal för konsultuppdrag inom området: Byggkonstruktör – projektering Möjlighet tillförlängning 1+1
Ombyggnad av Ringsjöverket i Eslöv
Avser uppförande av kör-ramp för lastmaskin, uppställningsyta (platta) i betong för sandtvätt med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete, yttre VA-ledningar och elarbeten vid Ringsjöverket.
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus, 6 lgh, samt carport, förråd o mur.
Anläggning av va-ledningar m.m. i Eslöv
Projektet avser anläggning av VA-ledningar genom schaktarbeten samt anläggning av fördröjningsyta för dagvatten och förberedande arbete för utbyte av el-kablar. Objektets läge: Slånbacksvägen och Sturegatan i Eslöv
Nybyggnad av radhus i Eslöv
Nybyggnad radhus, 4 lgh, carport, förråd, miljöhus o mur.
Service och inköp av brandredskap, Eslöv
Omfattar att upphandlingen avser inköp av nya brandredskap och service av dessa, samt service och underhåll av befintliga produkter. I upphandlingen ingår även service av kökssprinklers (Ansulex) i kommunens fastigheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Avser takbyte på ett flerbostadshus, rivning garage.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Eslöv
Avser invändigt underhåll av två stycken lägenheter.
Ombyggnad av badhus i Eslöv
Installation av skvalprännor i badhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Eslöv
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Eslöv
Nybyggnad förråd o multihus.
Nybyggnad av nätstation i Eslöv
Nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Eslöv
Ädrad marknivå i nytt bostadsområde.
Ombyggnad av veterinärstation i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad industri till hunddagis.
Tillbyggnad av industrihus i Eslöv
Tillbyggnad in- och urlastning industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.