Alla aktuella byggprojekt i Burlöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kronetorp, Burlöv
Avser nybyggnad av 62 lägenheter fördelat i 2 huskroppar.
Ombyggnad av kontor i Burlöv
Projektet avser takrenovering utmed Dalbyvägen i Arlöv.
Nybyggnad av industrihus/ logistikcentral i Burlöv
Projektet omfattar nybyggnation på totalt 2500m². Byggnaden kommer innehålla en logistikdel med verkstad på 1500m² samt kontor på 1000 m² i två plan. Byggnadens utvändiga gestaltning består av betongsockel och sandwichelement i grå kulör. Kontorsdelen kläs med fasadskivor, även dessa i gråa kulörer. Entreprenaden omfattar även markarbeten på den 11 000m² stora tomten.
Markområde för småindustri, hotell m.m. i Burlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för ca 6000 m2 tomtmark för småindustri, hotell eller kontor. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager- och logistikfastighet i Burlöv
Avser nybyggnad av lager- och logistikfastighet. Igångsättning avhängigt hyresgäster.
Markområde för lager och kontor i Sege Burlöv
Avser nybyggnad av lager och kontor. Markyta: 11000-12000 m2.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Planer finns för nyproduktion av förskola
Nybyggnad av parhus i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus (radhus/parhus).
Nybyggnad av kontor i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus, Arlöv
Objektet avser ett flerbostadshus med hyreslägenheter i tre våningsplan med vind och källare som ska renoveras.
Anpassning av gata och väg vid centralstation i Burlöv
Avser anpassning av gata och väg vid centralstation.
Nybyggnad av järnvägsstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av tågstation i åkarp.
Ombyggnad av hotell i Burlöv
Bygglov för väsentligt ändrad användning från kontors- och industrilokal till hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ändrad användning från cykelförråd till lägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Burlöv
Tillbyggnad av utrymme för bakning och frysrum.
Ombyggnad av studentlägenhet i Burlöv
Ändrad användning av annan byggnad från kontor till tillfälliga studentbostäder.
Tillbyggnad av lager i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av tälthallar.
Ombyggnad av markanläggning i Burlöv
Markförändring, schaktning.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Burlöv
Marklov, befintlig bullervall höjs, karstorp 5:39 och karstorp 5:40.
Nybyggnad av mast i Burlöv
Nybyggnad av annan byggnad, fackverksmast.
Nybyggnad av transformatorstation i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av väderskydd och skärmtak.
Nybyggnad av nätstation i Burlöv
Bygglov för nätstation.
Tillbyggnad av soprum i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av soprum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burlöv
Ansökan förhandsbesked - modullägenheter för tillfällig byggnation.
Utvändigt underhåll av kontor i Burlöv
Bygglov för fasadändring, nytt entréparti.
Nybyggnad av tvätthall i Burlöv
Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.