Alla aktuella byggprojekt i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus samt fiskodling i Bjuv
Avser laxodling samt nybyggnad av industribyggnad. Bta motsvarar ca 7000 kvm.
Markområde för verksamhetslokaler i Billesholm
Markområde finns för byggbar för verksamhetslokaler i området Sånnadamm. Areal 7 739 kvm.
Nybyggnad av vattenreningsverk i Bjuv
Avser uppförande av vattenreningsverk.
Nybyggnad av LSS- boende, Bjuv.
Avser nybyggnation av LSS-verksamhet med 2 avd i ett plan. BTA ca 1200 kvm.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Bjuv
Planer finns för nybyggnad av parhus (ovisst antal)
Ombyggnad av ombyggnad av stationsområdet i Billesholm
Avser ombyggnad av stationsområdet i Billesholm. Objektets läge: mellan Magasingatan i väster om spåren och Järnvägsgatan öster om spåren (ej spårområdet).
Tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m.
Nybyggnad av tennishall i Bjuv
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av padelhall.
Rivning av Folkets hus inför kommande nybyggnation i Bjuv
Rivning av Folkets hus inför kommande nybyggnation på Medborgaren 1.
Tillbyggnad av förråd till förskolor i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av samlingslokal i Bjuv
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till samlingslokal.
Nybyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vaktmästeri för kyrkogårdsverksamhet.
Tillbyggnad av verkstad i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastbilscentral.
Ombyggnad av markanläggning i Bjuv
Ansökan om marklov för djurbegravningsplats.
Rivning av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om rivningslov för brandskadat hus.
Utvändigt underhåll av maskinhall i Bjuv
Ansökan om bygglov för solceller på maskinhallstak.
Nybyggnad av skärmtak i Bjuv
Ansökan om bygglov för 2 st väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjuv
Ansökan om bygglov för enbostadshus med garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.