Alla aktuella byggprojekt i Båstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för ca 300 elever, samt ny förskola med 4 avd för ca 72 st barn i samma byyggnad i Västra Karup. Rivning av den gamla skolan ingår under projekt ID 1582037.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler, m.m i centrala Båstad.
Avser nybyggnad av bostäder i centrala Båstad med verksamhetslokaler på markplan och ett parkeringsgarage under mark, samt en innergård.
Nybyggnad av radhus i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av radhus med 32 lägenheter -bostadsrätter. Parkeringsplatser med laddstolpar. Området ligger i den sydöstra delen av Förslöv, Båstads kommun.
Ombyggnad samt renovering av flerbostadshus i Förslöv, Båstad
Projektet omfattar ombyggnad samt renovering av 6 st befintliga hus med totalt 60 lägenheter. Samt nybyggnad av komplementbyggnader. Adress: Sandbäcksvägen 2 B-G samt 4 B-G Båstads kommun.
Nybyggnad av kulturcentrum Norrviken i Båstad
Avser nybyggnad av konsthall och konferens- och samlingslokal i Båstad.
Anläggande av dricksvattenledningar Bjuv-Ängelholm-Båstad
Avser anläggande av 16 km dricksvattenledning på sträckan Ängelholm-Båstad. Dimension 400 PE, optisk fiberkabel samt en tryckstegringsstation i Förslöv om ca 165 m2. Arbetet omfattar schaktfri korsning med dubbelspårig järnväg Västkustbanan, tio av Trafikverkets vägar inklusive E6/E20 samt fem vattendrag.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 53 st lägenheter i 1 huskropp i 4 våningar. Totalt planeras det för ca 122 st bostäder. Husen byggs i 2-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus med 24 lägenheter. BTA ca 1640 kvm.
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt markarbeten för logistikanläggning i Båstad
Projektet avser tillbyggnad av 9000 m2 lagerbyggnad för logistikanläggning samt ny infart, lastbilsuppställning och körväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grevie, Båstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i 4 sammanbyggda huskroppar i 2 plan samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Hemmeslöv, Båstad
Planer finns på nybyggnad av 36 lägenheter varav 12 lägenheter uppförs som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 4 lgh/hus.
Nybyggnad av parhus i Båstad
Avser nybyggnad av 12 st parhus i Östra Karup, Båstads kommun.
Nybyggnad av bostäder i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av 12 st hyresrätter i 6 st parhus på området Förslövs ängar i Båstad.
Nybyggnad av radhus i Båstad
Projektet avser nybyggnad av en radhuslänga med 7 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Förslöv
Projektet avser nybyggnad av 12 stycken enplansvillor, ca 120 kvm/styck.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Båstad
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga åtevinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Nybyggnad av gata och va-ledning för bostäder i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.
Anläggande av va-ledning och vägar i Förslöv Båstad
Avser utredning samt förprojektering av dagvattenhantering, VA och vägar. Planer finns för ett nytt verksamhetsområde som ligger intill stationen. Området omfattar fastigheten Vistorp 7:19 samt en mindre del av fastigheten Vistorp 9:2 och är ca 27 hektar stort.
Ombyggnad av kontor i Båstad
Avser ändrad användning och ombyggnad till kontor på andra våningen samt tillbyggnad av trapphus/hiss.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Båstad
Avser nytt verksamhetsområde ca 17 ha och ligger intill stationen i Båstad.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 3
Planer finns för en ny ledningsdragning.
Utbyggnad av VA-ledningsnät, Båstad till Sydvatten, etapp 2
Planer finns för en ny ledningsdragning mellan bland annat Grevie och Västra karup samt nedläggning av produktionsanläggningar i Västra karup.
Nybyggnad av produktionslokal i Förslöv Båstad
Projektet ligger vilande. Omfattning och kostnad oklar. Planer finns att utöka med ytterligare en produktionslokal.
Rivning av F-6 skola i Västra Karup, Båstad
Avser rivning av F-6 skola i Västra Karup, Båstads kommun. Nybyggnad av skola finns på projekt ID 1413006
Ombyggnad av affärshus i Båstad
Bygglov för fasadändring samt invändig ombyggnad av affärslokal.
Ändring till permanentbostäder i Båstad
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning till permanentbostäder, Bygglov för ändrad användning av skärmtak till inglasat café Eskilstorp 6:3.
Nybyggnad av grupphus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus och carport, Båstad 109:540,109:446,109:539,109:449,109:447,109:143,109:448.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Båstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av förråd Småryd 10:5,10:7.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Båstad
Bygglov för nybyggnad av glasväggar runt padelbana.
Ombyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för ändrad användning till bostad från hotell.
Ombyggnad av fritidshus i Båstad
Bygglov ändrad användning från lagerlokal till fritidshus samt installation av kamin.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Båstad 109:543,109:542.
Nybyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt förråd Förslöv 2:52,2:53.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast samt teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Båstad
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad efter rivning av befintlig.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation efter rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Båstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av hamnbod.
Ombyggnad av förråd i Båstad
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Båstad
Bygglov för ombyggnad samt tillbyggnad av skärmtak på hamnkiosken.
Utvändigt underhåll av gym i Båstad
Bygglov för solceller.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av församlingslokal med entrétak.
Tillbyggnad av kiosk i Båstad
Bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Ombyggnad av bageri i Båstad
Bygglov för ändrad användning till bageri.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Båstad
Bygglov för fasadändring av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus i Båstad
Bygglov för nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Båstad
Avse tillbyggnad av 30 m2 kontor samt installation av eldstad.
Ombyggnad av park i Torekov, Båstad
Engångsrapport! Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2021.
Ombyggnad av park i Båstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.