Alla aktuella byggprojekt i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Ny stadsdel i södra Ängelholm
Planer finns för ny stadsdel med med en variation av 600-700 bostäder, förskola och vård-/äldreboende och nya park- och grönområden, samt golfbana. Området ligger sydväst om stadsdelen Kulltorp i södra Ängelholm.
Nybyggnad för verksamheter, bostäder, kontor mm i Ängelholm
Några visioner och mål som finns för stationsområdet är följande: *Att skapa en attraktiv stadsdel i stationsnära läge. *Att förädla området med en stadsmässig bebyggelse. *Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod. *Att bevara och utveckla grönområden. *Att göra en översyn av och förbättra tillgängligheten i området. *Att skapa en koppling mellan hav och land.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4 st flerbostadshus i 4-5 våningar med 110 st lägenheter på området Fridem i Ängelholm.
Nybyggnad av flerbostadhus i Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4-5 våningar med ca 70 lägenheter. Även ytor för lokaler planeras i bottenplan. Objektets läge: Utmed Kullavägen och Trapetsgatan intill Ängelholms IP.
Nybyggnad av äldreboende i Ängelholm
Avser nybyggnad av äldreboende för ca 80 boende och gemensamhetslokal samt tillagningskök vid Fridhem, Ängelholms kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad flerbostadshus med cirka 180 lägenheter och centrumverksamhet i bottenplan i norra kvarteret av stationsområdet, Ängelholm.
Nybyggnad av stadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av stadshus på stationsområdet i Ängelholm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter 3 huskroppar i fem till sex våningar längs kanterna på det befintliga parkeringsdäcket. Ovanpå befintligt parkeringsdäck skapar man en gemensam gårdsmiljö för de boende. Utmed Storgatan planeras en mindre lokal på markplan. Projektet uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. Objektets läge: I Ängelholms centrum i kvarteret Fågelsången 3, mellan Rönne å och Storgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Avser rivning av en befintlig byggnad, ombyggnad av gamla Parkskolan till kommersiella lokaler samt nybyggnad av två nya huskroppar med ett 60-tal bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan. Yta flerbostadshusen: 6722 kvm BTA, yta Parkskolan 1514 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 5 våningar med ca 78 lägenheter.
Om-och tillbyggnad av arena i Ängelholm
Avser på-och tillbyggnad av arena. I byggnationen ingår nya balkongläktare, loger, ståplatser och större restaurangytor samt nya funktioner och ytor för event. Den totala tillbyggnaden är på ca 3 300 kvm, varav påbyggnad med en fjärde våningen som är ca 2 800 kvm.
Nybyggnad av ishall i Ängelholm
Avser nybyggnad av isträningshall vid Catena Arena i Ängelholm. BTA ca 3500 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm, etapp 3
Avser nybyggnad av 20 st bostäder i 4 st radhus i 2 vån vid bostadsområdet Jorgubbfältet i Munka-Ljungby.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Planer finns för ny golfbanan som kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rebbelberga, Ängelholm, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 40 st nya lägenheter i tre huskroppar och med fyra till sex våningar ut mot Margretetorpsvägen. BTA ca 3200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Avser nybyggnad av 4st flerfamiljshus i 2 våningar med ca 32 st bostäder i Ängelholm. BTA ca 2834.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Ombyggnad och ev tillbyggnad av gymnasium i Ängelholm
Planer finns för en ombyggnad av gymnasieskola, att evt bygga ut.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Tidiga planer för nybyggnad av bostäder.
AT-konvertering längs järnväg sträckan Åstorp-Ängelholm
AT konvertering + förberedelse för 20 kV hjälpkraft.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lastbilshall och däckverstad i Ängelholm
Avser nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av logistikcenter i Ängelholm
Avser nybyggnad av logistikcenter med lager, magasin m.m.
Nybyggnad av affärshus i Ängelholm
Ev. byggande nybyggnad av affärsverksamhet.
Nybyggnad av grupphus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5st parhus, samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Projektering och utredning VA ledningsnät 2021 - Tekniska konsulter
Omfattar Ängelholms kommuns behov av konsulttjänster förprojektering och utredning inom VA ledningsnät.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1723 mellan Margretetorp-Fogdarp
2,5 km lång sträcka. Skiljeremsa, GCM-stöd, räcke vid bron över Kägleån. Belyst passage över väg 1701.
Nybyggnad av gc-bro i Ängelholm
Omfattar projektering och byggnation av ny gång- och cykelbro över Rönne å vid Hembygdsparken i Ängelholm, samt projektering och byggnation av anslutande GC-vägar mot befintlig GC-väg på den östra sidan av Rönne å och mot Reningsverksvägen på den västra sidan av Rönne å.
Löpande underhåll av Trafikverksskolans fastigheter och övningsanläggning i Ängelholm
Detta avtal gäller från 2020-10-02 tom 2023-10-02. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. För hantverksområde Ventilation gäller avtalet från 2021-01-01 tom 2023-12-31. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter i suterrängplan + 3 plan.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Ombyggnad till kontor m.m i centrala Munka Ljungby
Planer finns för ombyggnad av församlingshem till bostads- och centrum ändamål, kontor, vård och olika typer av tillfällig vistel.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1710 mellan Pomona-Östra Kvarn
400 m separerad GC-väg mellan Pomona och Östra Kvarn. Den planerade GC-vägen sträcker sig över befintlig bro över Rössjöholmsån.
Underhåll av broar i Ängelholm
Avser underhållarbete av broar i Ängelholm.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industriverksamhet.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Avser byte av va-ledningar i Ängelholm.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Ramavtal Ljudmätning , Äneglholm.
Upphandling av konsult för ljudmätning. Möjlighet till förläning 1+1
Exploateringarbeten i Munka Ljungby, Ängelholms kommun
Avser anllägande av gata, va-ledningar inför nybyggnad av rad-kedjehus med ca 20 st bostäder, beläget i Bäckagården, Jorgubbsfälltet i Munka-Ljungby, Ängelholm.
Nybyggnad av läktare, måltorn och belysning i Ängelholm
Avser nybyggnation av läktare med underliggande kallförråd, måltorn med underliggande varmförråd samt belysningsanläggning med tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av produktionslokal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad till bostäder i Rössjöfors Munka Ljungby
Avvaktar beslut. Bygglovsansökan skall inlämnas. Planer finns för ombyggnad av ekonomibyggnader till 3 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet samt rivning samt nybyggnad.
Nybyggnad av frisersalong i Ängelholm
Remiss ny skönhetssalong.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Avser tilbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Ramavtal avseende kontrollansvarig, Ängelholm
Avser upphandlande myndighets behov av konsulttjänster för område Byggadmin kontrollansvarig konsult för utförande av uppdrag av varierande storlek.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av bilverkstad i Ängelholm
Avser ändring av befintlig verksamhetslokal till mindre bilverkstad-tvätt och däckbyte.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Ängelholm
Fasadändring hälsa o sjukvårdsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Ängelholm
Avser en fasadändring förskola.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Avser en sammanslagning av två lokaler, samt ändring av ventilation /specsaver.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser en tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser förhandsbesked gällande ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser inredning av ytterligare lokal i industriverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Avser insättning av hiss.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp.
Ombyggnad av idrottshall i Ängelholm
Anmälan om väsentlig ändring av byggnadens planlösning idrotts- o föreningsverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring återvinningsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Ängelholm
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garagebyggnad och spolplatta.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring industriverksamhet.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för fasadändring enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp enbostadshus.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad med två moduler med dusch/wc till ängelholms föreningshamn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig parkering i 6 år.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av container/arbetsbod.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning av bodar som ersättning för omklädningsrum.
Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning i industriverksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning samt mur och plank.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för sophus.
Ombyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av huvudbyggnad och rivning av del av huvudbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, installation av eldstad samt rivning.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av fritidshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning.
Rivning av förråd i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Rivning av pizzeria i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av annan verksamhetsbyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Ängelholm
Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ängelholm
Ev. byggande nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser nybyggnad av skärmtak samt rivning av befintligt.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.