Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av bostäder i Mjölby etapp 1
Östra halvan. Ca 100 bostäder.
Nybyggnad av vårdboende i Mjölby
Nybyggnad av vårdboende på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp etapp 1
Ombyggnad och renovering av befintligt affärshus.
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Nybyggnad av exploateringsområde i Mjölby
Exploatering av mark söder och öster om tätort ca 700 mindre bostäder.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Nybyggnad av LSS-boenden i Mjölby
Nybyggnad av 2 st LSS-boenden: Objekt nr.1 är beläget inom fastighet Skänninge 3:2 (Tivoliängen) i centrala Skänninge. Adress: Rådmansgatan 7, Skänninge. Byggstart: september 2020 och färdigställandetid: oktober 2021. Objekt nr.2 är beläget inom fastighet Fakiren 4 (Hattorp) i Skänninge. Adress: Eldslukargränd 7, Skänninge. Byggstart: Juni 2020 och färdigställandetid: juni 2021.
Nybyggnad av radhus i Mjölby
Nybyggnad av 16 st radus och förråd/altan
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Mjölby
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad. Nybyggnad av en överföringsledning för fjärrvärme från Mjölby tätort (Viringe) till Väderstad. Överföringsledningen kommer företrädesvis att förläggas i eller längs med före detta Hästholmenbanans banvall. Sträckningen är ca 11 km
Ny rötkammare till avloppsreningsverk i Mjölby
En ny rötkammare ska uppföras på Mjölkulla reningsverk för att åstadkomma redundans i rötningsprocessen. Ny rötkammare ska integreras i anläggningens befintliga system för slam, gas, el och styrsignaler etc.
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm. Ligger invid pendelstationen.
Påbyggnad av trapphus med hiss i flerbostadshus i Mjölby
Påbyggnad av 5 st trapphus och installation av 5 st hissar. Flytt av avfallshantering (molok).
Nybyggnad av lastbilsparkering i Mjölby
Ny lastbilsparkering för ca 25 lastbilar intill Viringe
Ny butik i galleria Kvarnen i Mjölby
Avser en ny butik för Systembolaget AB i Galleria Kvarnen, Mjölby.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Eventuellt blir det höglager.
Ny skolpaviljong till skola i Mjölby
Objektet avser uppställning av en skolpaviljong för Egebyskolan anpassad för elever i årskurs F- 3. Paviljongen ska vara på minst 200 kvm (BTA) och innehålla två klassrum, två grupprum, toaletter, städutrymme och kapprum.
Ny skateanläggning i Mantorp
Rivning av befintlig skatepark och nybyggnad på ny placering.
Tillbyggnad av affärshus i Mjölby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Mjölby
Tillbyggnad av församlingshem, fläktrum, förråd.
Renovering av yttertak på fastigheter i Mjölby kommun
Objekt nr.1. Eldslösa förskola, Gräsvägen 46, 595 54 Mjölby. Objekt nr. 2. Kungshöga hallen, Gymnasievägen 3, 595 34 Mjölby. Objekt nr. 3. Normlösa skola, Skeppsåsvägen 4, 596 93 Skänninge. Objekt nr. 4. Tunets förskola, Högliden 11, 595 40 Mjölby. Objekt nr. 5. Veta skola, Veta skola 1, 595 97 Mantorp. Objekt nr. 6. Västra harg förskola, Betlehemsvägen 5, 595 91 Mjölby
Fönsterbyte på fastigheter i Mjölby kommun
Objekt nr.1. Lindbladsskolan, Mjölbygatan 9, 596 34 Skänninge, Objekt nr. 2. Wasa Förskola, Lövskogsvägen 26, 595 58 Mantorp, Objekt nr. 3. Veta skola, Veta skola 1, 595 97 Mantorp, Objekt nr. 4. Skogsgläntans förskola, Stugvägen 5, 595 58 Mantorp, Objekt nr. 5. Dackegården & Del av Dackeskolan (Kök), Lundbygatan 1A-1C samt Dackegatan 16, 595 32 Mjölby. Objekt nr. 6. Vifolka skolan, Skolvägen 3, 595 58 Mantorp samt Objekt nr. 7. Trojenborg skolan, Ågatan 16, 596 32 Skänninge.
Utbyte av ventilation i flerbostadshus i Mjölby
Anmälan flerbostadshus, byte av aggregat och huvar på tak Fån slutet av 2020 och fram till sommaren 2021 kommer ventilationsaggregaten på Högliden 3, 5 och 7, Ramstadgatan 2 och 4, samt Kungsvägen 85 att bytas ut. Eftersom aggregaten är placerade på vindarna kommer inget arbete att behöva utföras inne i lägenheterna. Däremot kommer man som hyresgäst att märka av arbetet på olika sätt genom buller, hantverkare kring huset, och arbete på tak och vind.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Installation av ventilationssystem samt utvändig luftkanal på fasad .
Invändigt underhåll av förskola i Mjölby
Invändig ändring förskola, ventilation.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjutbanor. Smeden 1, Hulje 8:25, 8:26, 8:9 och del av 8:24
Ombyggnad av affärshus i Mjölby
Ändrad användning av afffärshus.
Nybyggnad av skjutbana i Mjölby
Nybyggnad av skjuthallar för pistolskytte.
Nybyggnad av staket i Mjölby
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av parhus i Mjölby
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Mjölby
Rivning av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad .
Tillbyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för utvidgning av hårdgjord yta .
Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Installation av brunn för kondens- och smältvatten i garage. .
Utvändigt underhåll av affärshus i Mjölby
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mjölby
Fasadändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mjölby
Fasadändring enbostadshus på Viby-Stenstorp 1:3, Viby-Stenstorp 1:4, Viby-Stenstorp 1:42 samt fasadändring av flerbostadshus på Viby-Stenstorp 3:1.
Nybyggnad av plank i Mjölby
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av garagebyggnad med loft.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus på Normlösa 2:47 och Normlösa 2:46.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av telestation i Mjölby
Bygglov för fasadändring på teknisk anläggning .
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av dagvattendamm, bullervall och pulkabacke .
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för transformatorstation samt överbyggnad över trapphus .
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet .
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Tillbyggnad av mindre förråd

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.