Alla aktuella byggprojekt i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
Nybyggnad av ca 30 lägenheter. Nybyggnad av två flerbostadshus och fyra parhus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finspång
14-15 lägenheter Nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnad och parkering
Nybyggnad av LSS boende i Finspång
Lss boende 12 platser.
Nybyggnad av förskola i Finspång
Sex avdelningar och ett tillagningskök. , ca 100 barn
Nybyggnad av grupphus i Finspång
Nybyggnad av 10 enbostadshus Melby 3:59,3:60,3:43,3:44,3:61,3:39,3:38,3:42,3:41,3:40.
Tillbyggnad av lager i Finspång
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av villor i Finspång
Glimmervägen 7 Glimmervägen 8 Borres väg 2 Borres väg 4 Borres väg 6 Borres väg 8
Nybyggnad av villa i Finspång
Vattenverksvägen 4 Vattenverksvägen 2 Bryggerivägen 2 Bryggerivägen 4 Vattenverksvägen 1 Källgårdsvägen 7
Sidoområdesåtgärder längs väg 51 mellan Svennevad-Finspång
Sidoområdesåtgärder på båda sidor av en 50 km lång sträcka.
Nybyggnad av parhus i Finspång
Nybyggnad av fem stycken parhus.
Nybyggnad av industri i Finspång
I direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping finns ledig mark för industriändamål. I östra delen av Norralundsvägen finns en tomt kvar som har en yta på cirka 11 300 m². Området utgör den östra entrén till Finspång, därför värnar kommunen extra om byggnadernas utformning.
Byte av tak på punkthus i Finspång
Byte av tak på 3 st punkthus. Nanolfsvägen 16A-C
Takarbeten på kyrka i Regna Kyrkby
Omläggning av skiffertak
Nybyggnad av industrihus i Finspång
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Finspång
Nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ny pendlarparkering i Finspång
Nybyggnad av pendlarparkering på Mellangrind
Tillbyggnad av affärshus i Finspång
Tillbyggnad av centrumbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Finspång
Tillbyggnad av industribyggnader.
Tillbyggnad av gruppbostad i Finspång
Tillbyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av vårdcentral i Finspång
Ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av affärshus i Finspång
Ändrad användning av samlingslokal till handel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Finspång
Ändring av byggnad som påverkar planlösning.
Rivning av förråd i Finspång
Rivning av förråd.
Ombyggnad av va-ledning i Finspång
Väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning och avlopp.
Nybyggnad av toalett i Finspång
Uppförande av slamtoalett, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av mur i Finspång
Uppförande av stödmur och trappor samt anläggande av växtbäddar.
Nybyggnad av transformatorstation i Finspång
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Finspång
Uppsättning av ljusanordning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Finspång
Uppsättning av ljusanordning.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Finspång
Utvändig ändring av äldreboende.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Finspång
Invändigt underhåll av trapphus
Nybyggnad av förråd i Finspång
Nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av reningsverk i Finspång
Nybyggnad av reningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Finspång
Nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Finspång
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Finspång
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Finspång
Anläggande av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av cistern i Finspång
Anordnande av cistern.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.