Alla aktuella byggprojekt i Åtvidaberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och gruppbyggda hus i Åtvidaberg
Det aktuella planområdet innefattar ett obebyggt område på cirka 1500 kvadratmeter och två befintliga fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Åtvidaberg
Ca 7 villatomter och 6-7 radhus.
Utbyggnad av bredband i Åtvidabergs kommun
Utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden.
Tillbyggnad av marklägenheter i Åtvidaberg
Utöka befintlig byggnad med 3-4 marklägenheter
Om- alt nybyggnad av avloppsreningsverk, Grebo
Alternativt byggs överföringsledning till Linköping.
Exploatering av mark i Åtvidaberg
Entreprenaden omfattar utbyggnad av VA‐ledningar, gator inklusive förberedelse för el, belysning och fiber för utökning av befintligt bostadsområde vid Basthagsvägen i Åvidabergs kommun.
Nybyggnad av padelhall i Åtvidaberg
Nybyggnad av padelhall med 3 banor med omklädningsrum mm
Stamrenovering i flerbostadshus i Åtvidaberg
Projektet avser stamrenovering för 114 lägenheter.
Invändiga arbeten i idrottshall i Åtvidaberg
Omfattande renovering av Långbrotts idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Åtvidaberg
Ändrad användning - från lokal till kontor samt fasadändring - nya fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Tillbyggnad av industribyggnad 5x10 M
Utvändigt underhåll av förvaltningslokal i Åtvidaberg
Fasadändring - håltagning samt ny port.
Utvändigt underhåll av kontor i Åtvidaberg
Fasadändring - ny skorsten.
Nybyggnad av transformatorstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av tvätthall i Åtvidaberg
Nybyggnad av gds tvätt.
Byte av papptak på bibliotek i Åtvidaberg
Omläggning av papptak på biblioteket.
Upprustning av Bersbo gruvtorn i Åtvidaberg
Renovering samt målning av fasaden.
Upprustning av parker i Åtvidaberg
Bla utbyte av alléträd
Upprustning av folkets park i Åtvidaberg
Renovering av dansbanans tak samt målning av byggnaden.
Renovering av omklädningsrum mm i tennishall i Åtvidaberg
Renovering av Tennishallen, två duschar och två omklädningsrum.
Upprustning av skolkök i Åtvidaberg
Varm- och kallhållning i serveringslinjen och en diskmaskin som är i behov av att bytas ut.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.