Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand. Sammanlagt byggs ca 200 bostäder på området uppdelat i tre etapper. Etapp 1 ID: 1608745 Etapp 2: Id 2084024
Nybyggnad av bostäder, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand. Sammanlagt byggs ca 200 bostäder på området uppdelat i tre etapper. I första etappen erbjuds 60-tal bostäder. Etapp 2: Id 2084024 Etapp 3: Id 2084028
Nybyggnad av bostäder, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand. Sammanlagt byggs ca 200 bostäder på området uppdelat i tre etapper. Etapp 1 Id: 1608745 Etapp 3: Id 2084028
Nybyggnad av vårdboende i Karlskoga
Planer för nybyggnation av vårdboende omfattande 80 platser i två plan. .
Nybyggnad av industrifastigheter i Karlskoga
Två avstyckade industrifastigheter (Draken 14 och 15) strax väster om Västerleden i Flygfältets industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar. Option från projektid: 1562150.
Markområde till försäljning avseende nybyggnad av industri i Karlskoga
Industrimark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget strax söder om E 18 i Botorps industriområde. Tomtarea 18 000 kvm.
Nybyggnad av industrifastigheter i Karlskoga
Nybyggnad av 26st företagshotell.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola i anslutning till Bråtenskolan.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Karlskoga
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt lokaler i bottenplan.
Utbyggnad med tillfälliga lokaler på anstalt i Karlskoga
Avser utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 2-anstalt i Karlskoga. Omfattar ett boende med 32 platser samt fristående lokaler för sysselsättning och utbildning. Utbyggnaden uppförs med demonteringsbara delar.
Nybyggnad av Padelhall i Karlskoga
Handels- och kontorsmark med möjlighet till avstyckning. Markområdet är beläget precis norr om E 18 i området Ekeby. Tomtarea: 8 000 m².
Markområde till försäljning avseende industri i Karlskoga
En avstyckad industrifastighet (Torrvarpen 3) som är belägen strax norr om E 18 i Surpussens industriområde (Karlskoga). Möjlighet att köpa del av fastighet finns. Tomtarea 5000 kvm.
Om- och tillbyggnad av ishall i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av Nobelhallen i Karlskoga. Avser utbyte av tekniska system (El, Tele, VS, Vent, Rör, Styr och Kyla), renovering av befintlig fastighet, utbyggnad av fastighet med grundläggning för denna, markarbeten till grundläggning av fastigheten (byggnaden) samt parkeringen, asfaltering och nybyggnad av en vaktmästarbyggnad.
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 1500kvm
Markområde till försäljning avseende småindustri i Karlskoga
Avstyckad tomt avsett för småindustriändamål. Tomtarea 2115kvm
Ombyggnad av busstation i Karlskoga
Busstationen ska byggas om invändigt för att lokalerna ska kunna utnyttjas mer optimalt och utvändigt kommer byggnaden också att få ett riktigt lyft.
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Avser nybyggnad av 15 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av gång-, cykel- och mopedbro i Karlskoga
Omfattar nybyggnation av en GCM-bro (gång- cykel- och mopedbro) över Timsälven vid Björkborn i Karlskoga kommun.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser schakt för två nya vikar, byggnation av iläggningsramp för båtar, muddring i Aggerudsviken, landskapsmodulering samt anläggning av GCM-bro och mindre gator.
Nybyggnation av lokalgator och infrastruktur i Karlskoga
Avser nybyggnation av lokalgator och infrastruktur för att möjliggöra försäljning av fastigheter. Till varje fastighet ska servisanslutningar färdigställas med VA, el och fiber.
Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga
Option från projektid: 1582853. Avser nybyggnad av 5 bostadsrättslägenheter i Sandviken-området i Karlskoga.
Nybyggnad av padelhall i Karlskoga
Nybyggnad av padelhall med 10 banor och 10 meter i takhöjd.
Byte av konstgräs på Arena i Karlskoga
Avser att byta ut konstgräs på fullt stor plan vid Kemab arena.
Exploatering inför kommande bostadsbebyggelse, Storängsstrand i Karlskoga
Planer finns för nybyggnation av bostäder (blandad bebyggelse) i Storängsstrand.
Nybyggnad av ställverk i Gälleråsen, Karlskoga
Avser nytt 10kV ställverk i ny byggnad - Station T42 Gälleråsen.
Utbyte av mottagningsstation 63a i Karlskoga
Utbyte av en mottagningsstation 12/0,4 kV med tillhörande el-, mark- och husbyggnadsarbeten.
Ommålning av statligt byggnadsminne i Karlskoga
ommålning av det statliga byggnadsminnet Villingsbergs herrgård. Arbetsområdet är beläget i anslutning till lägret, Villingsbergs skjutfält.
Modifiering av befintlig reservbränsleinmatning i kraftvärmeverk i Karlskoga
Omfattar en modifiering av befintlig reservbränsleinmatning. Förfrågan omfattar följande huvuddelar: - Ny bränsletransportör - Option på nya brandspjäll - Option på nytt bränslestup - Option på renovering befintlig bränsletransportör.
Nybyggnad av bensinstation i Karlskoga
Nybyggnad av tvätt- och drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Karlskoga
Tillbyggnad av biogasanläggning.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Tillbyggnad av fläktrum på skola samt ändring av ventilation.
Rivning av telestation i Karlskoga
Rivning av teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskoga
Schaktning och muddring för 2 vikar samt landskapsmodellering.
Nybyggnad av barack i Karlskoga
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar t o m 2021-12-31.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till restaurang samt uppsättning av fasadskylt.
Nybyggnad av servering i Karlskoga
Uppförande av uteservering.
Nybyggnad av komplementbyggnad till förskola i Karlskoga
Nybyggnad av komplementbyggnad till förskola.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av brunnsöverbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Nybyggnad av brygga och parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskoga
Anordning av återvinningsstation.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskoga
Nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.