Alla aktuella byggprojekt i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av elväg längs väg E20 sträckan Örebro-Hallsberg
Lufttrådar eller elskenor i marken. Sträckan går på E20 mellan trafikplats 106 vid Brändåsen och trafikplats 110 Adolfsberg. Ca 21 km lång sträcka med två körfält i vardera riktningen.
Kontaktledningsupprustning sträckan Hallsberg-Sköldinge
Kontaktledningsupprustning + 20 kV hjälpkraft.
Nybyggnad av vattenledning mm i Örebro län
Avser nybyggnad av vattenverk samt en fyra mil lång bergtunnel och vattenledningar som sträcker sig till åtta kommuner i Örebro län.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Planer för tillbyggnad av två industrihallar. Kommer att bli kontor, matsal och personalutrymmen.
Nybyggnad av terminal- lager och industri verksamhet i Hallsberg
Detaljplanens syfte är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet söder om Tälleleden. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda tomter för industriföretag med närheten till kombiterminal, Hallsbergs rangerbangård, Rv50 och E20.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri i tre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Planer finns för uppförande av ca 50 lägenheter i bostadsrättsform, alternativt hyresrättsform i Kv Berg på Allégatan i Hallsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Planer för nybyggnad v ca 50 bostadsrätter vid allégatan i centrala Hallsberg.
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av underhållsverkstad i Ralaområdet i Hallsberg.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer för nybyggnad av förskola med tre till åtta avdelningar i ett plan samt anpassad utemiljö antingen i Vretstorp eller i Östansjö.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar i ett plan. Området är beläget centralt i Hallsbergs tätort, cirka en km söder om centrum Längs Samsalagatan.
Renovering av centrumhuset i Hallsberg
Avser totalrenovering av centrumhuset i Hallsberg. Där i finns den lokala polisstationen, biblioteket, kommunens Social- och arbetsmarknadsförvaltning samt en redovisningsfirma.
Om- och tillbyggnad av skola i Hallsberg
Avser om-och tillbyggnad av Kävesta Folkhögslola, "Dansens hus" .
Ledningsåtgärder på 400 kV ledning, Hallsberg-Kimstad
Hallsberg-Kimstad CL4 S5 Anpassning 8,3 km.
Ny växelförbindelse i samband med dubbelspår Hallsberg-Degerön
Inläggning av fyra nya spårväxlar i Västra Stambanan och Godsstråket. Uppsättning av en ny signal på spår 7. Tillhörande kontaktledning, signal, kanalisation, tele och visst markarbete.
Nybyggnad av gata, vatten och avlopp i Hallsberg
Projektet avser nybyggnad av gata, vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar med dagvattenmagasin, belysning samt pumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av tre flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av verkstad i Hallsberg
Avser nybyggnad av verkstad/lager.
Ombyggnad av ledning Hjortkvarn-Grytöl
Ombyggnad av befintlig ledning mellan Hjortkvarn och Grytgöl.
Entreprenadbesiktning till järnvägsprojekt sträckan Hallsberg-Degerön
Entreprenadbesiktningsorganisation för ett antal järnvägsprojekt på sträckan Hallsberg-Degerön.
Underhåll av skola i Hallsberg
Avser fönster- och takrenovering samt utbyte av ventilationsanläggningen.
Rivning av byggnader i Hallsbergs tätort
Avser komplett rivning av 5 st byggnader samt eventuell marksanering. Adress: - Elofhuset, Werners väg 3, Hallsberg, (Stocksätter 1:1). - Sommarstuga Kvarsätter, Kvarsätterssjöväg 61, Hallsberg, (Kvarsätter 2:1). - Ladubyggnad, Gränden, Östansjö, (Gatugårda 1:61) - Ladubyggnad och pumphus, Bäcksjögatan, (Östansjö 1:56). - Kv. Berg, Allégatan 78-88, Hallsberg, rivning av husgrund samt eventuell sanering och borttagning av markförlagd behållare (Berg 4-14)
Nybyggnad av garage och carportar, Hallsberg
Avser nybyggnad av garage och carportar vid kv Regnbågen , Hallsberg.
Rivning av byggnader i Hallsbergs
Avser rivning av en före detta cementgjuteri med tillhörande byggnader. Samt en ladybyggnad. Adress: Industribyggnad, Östanfallagatan, Östansjö (Östanfalla 2:1). - Ladubyggnad, Smedjegatan 4, Vretstorp, (Dåstorp 1:8)
Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren, etapp 4
Åholmen kommer att få vatten- och spillvattennät någon gång under 2021-2023. Det är i dagsläget oklart när det kommer att byggas ut. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1128521 och 1614248.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hallsberg
Nybyggnad av återvinningsstation samt plank.
Nybyggnad av lager i Hallsberg
Flytt/uppsättning av diseltank samt nytt tält.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Hallsberg
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av enbostadshus i Hallsberg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Hallsberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hallsberg
Nybyggnad av transformatorstationer Samsala 1:24,Samsala S:2.
Rivning och uppstädning av tomt i Hallsberg
Avser uppstädning av tomt, rivning av kvarvarande byggnadsrester (tegel och betong) inklusive garage samt anordna stängsel kring fastigheten

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.