Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Mittseparering samt ny gc-väg längs väg 373 mellan Svensbyn-Vitsand
Mittsepareringsåtgärd (2+1) på väg 373 sträckan Svensbyn-Vitsand. Sträckan är smal, ca 5,6 km lång och sträcker sig från korsningen med väg 550 väster om Svensbyn till korsningen med väg 930 i Vitsand. Längs ca 4,5 km av sträckan anläggs även en ny friliggande cykelväg. En ny gc-bro över väg 373, samt en vägbro över gc-väg samt sex nya busshållplatser ska anläggas och ett antal anslutningsvägar ska flyttas.
Takbyte mm på cistern i Piteå
Takbyte och underhåll av cistern.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Piteå
Lidl är intresserad av att etablera sig i Piteå.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 3
Renovering och ombyggnad av Flygel B med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Ombyggnad av gata och VA i Öjebyn, Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA på Länkvägen – Tärnvägen. Relining av va-ledningar ska utföras på två sträckor. Entreprenaden omfattar även byggnation av två busshållplatser på Hällanvägen.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av förskola i Böle, Piteå.
Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen i Öjebyn
Tillbyggnad av kontorslokaler och personalutrymmen.
Ombyggnad av vandringshinder/vägtrumma vid Mattesbäcken
Vägtrumma/vandringshinder för vattenlevande djur.
Renovering av tak på hotell i Piteå
Renovering av tak på Piteå stadshotell.
Tillbyggnad av Polishuset i Piteå
Piteå Näringsfastigheter AB utför om- och tillbyggnad av delar av Polisens lokaler i Piteå.
Ny deponiyta vid avfallsanläggning i Öjebyn
Avser markarbeten för ny deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Nytt elektromekaniskt låssystem till sjukhus i Piteå
Avser upphandling av elektromekaniskt låssystem till Piteå Sjukhus. I dagsläget har Piteå Sjukhus ett låssystem med klassiska cylindrar och nycklar. I systemet ingår ca 2000 cylindrar och ca 2500 nycklar.
Byte av hissar i flerbostadshus i Piteå
Avser utbyte av totalt 6 st hissystem på Hamnplan 2, 6 och 10 i Piteå.
Nybyggnad av omklädningsrum i Piteå
Nybyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av gata, VA och fjärrvärme i Piteå
Objektet avser ombyggnation av befintlig gata och VA längs Nötövägen mellan Strömnäsgatan och Lidgatan. På hela sträckan anläggs även en ny belyst kantstensavskild gång- och cykelväg och ny fjärrvärmeledning.
Stambyte i flerbostadshus i Öjebyn
Avser stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 7 och 9, Öjebyn, Piteå Kommun.
Utbyggnad av LSP-ställverk vid sjukhus i Piteå
Avser projektering, leverans, installation och idrifttagning/kontroll av 1 st nytt lågspänningsställverk och byte av 4 st elcentraler för A/B-kraft.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av pelletsfabrik.
Hyresgästanpassning till förskola i Piteå
Hyresgästanpassning till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ändrad användning och planlösning av flerbostadshus samt ombyggnad och utvändig ändring och parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för installation av eldstad, komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Bygglov för fasadändring av samlingslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Anmälan om ändring av ventilation i affärslokal.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Ansökan om planbesked - uppförande av industrilokal.
Ombyggnad av enbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked- doktorsvillan för bostadsändamål.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Anmälan om ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Piteå
Anmälan om nybyggnad av oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av affärslokal.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av telestation i Piteå
Bygglov för fasadändring av teknikbod.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Piteå
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gastankstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av gastankstation.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bodar i Piteå
Nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av mast i Piteå
Nybyggnad av vindmätningstation.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av butikslokal i Piteå
Ombyggnad av butikslokal och ny entre.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Bygglov för fasadändring av industribyggnad med montering av port.
Ombyggnad till lägenhet i Piteå
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.