Alla aktuella byggprojekt i Pajala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gruva i Pellivuoma
Avser nybyggnad av gruva.
Ombyggnad av väg 395 mellan Autio-Anttis
Ca 20 km lång sträcka. Breddning och förstärkning, nytt påfartsfält för trafik från väg 99 västerut, gc-bana vid Erkheikki, bulleråtgärder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Pajala
Nybyggnad av 23-30 vindkraftverk.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Pajala
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 814 km.
Nybyggnad av industriområde i Pajala
Ca 2 hektar färdig mark för industriområde.
Ny planskild passage vid Merasjärvi
Del av Junosuando-Svappavaara/Projekt Malmtransporter. Planskild passage över väg 395 vid Kiruna kommuns skoterled .
Nybyggnad av bostäder i Pajala
Ansökan om förhandsbesked avvikkelse mot plan bostäder, kontor/butik.
Energieffektivisering/byte av ventilationsaggregat vid Pajala hälsocentral
Avser byte av ventilationsaggregat i byggnad 106 på Pajala Hälsocentral.
Konvertering till bergvärme på Rönngården i Pajala
Avser konvertering av värmesystem från pellets till bergvärme. Upphandlingen omfattar borrning av energibrunnar, installation av slangsystem i mark fram till undercentral.
Rivning av vårdhem i Pajala
Rivningslov hvb hem.
Utvändigt underhåll av butik i Pajala
Ansökan om bygglov utvändig ändring butik.
Ombyggnad av bastu i Pajala
Ansökan om bygglov flytta bastubyggnad.
Nybyggnad av garage i Pajala
Ansökan om bygglov garage.
Nybyggnad av betongindustri i Pajala
Ansökan om bygglov mobil betongstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Pajala
Ansökan om bygglov parkeringsplatser Kaunisvaara 2:18,Junosuando 5:53.
Nybyggnad av lager i Pajala
Ansökan om bygglov tälthall.
Anläggande av skogsbilväg i Teurajärvi, Pajala
Avser byggandet av en skogsbilväg i närheten av Teurajärvi, Pajala kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.