Alla aktuella byggprojekt i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka. Nya broar över Grundträskån (ca 80 m) och Kälvån (ca 60 m) ingår.
Nytt viltstängsel längs E10 mellan Töre-Morjärv
Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Beställaren inbjuder att lämna anbud på 30-45 lgh. fördelat på 1 st. hus i 4 vån. som ska uppföras på Kv. Mården 5 i Kalix. Upphandlingensker enligt SABOs upphandlingsmodell Flex. Med typhuset JSB:s –Trygga boende som referens.
Anläggande av fibernät för bredband i Kalix
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Kalix 1, 2 och 3.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 19:4.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Båtskärsnäs, Kalix kommun.
Utvändigt underhåll av bilhall i Kalix
Bygglov för fasadändring och en mindre ändring på entrétakets utformning på fastigheten kalix 8:36.
Nybyggnad av lagerhall i Kalix
Bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten näsbyn 8:163.
Nybyggnad av bostäder i Kalix
Sålt till privat byggherre. 18 stycketomter.
Rivning av flerbostadshus i Kalix
Arbetet omfattar rivning av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Kalix
Nybyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av lager i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal/idrottshall på fastigheten industrin 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av nya balkonger med inglasning på fastigheten affärsmannen 2, 3 och 11.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för två stycken förråd på fastigheten rolfs 8:2.
Nybyggnad av lager i Kalix
Bygglov om tidsbegränsat bygglov för skärmtakstält på fastigheten rolfs 1:47.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för 2 stycken byggnader på fastigheten kalix 6:39.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten morjärv 1:57.
Rivning av förråd i Kalix
Rivningslov för flisförråd på fastigheten kalix 8:36.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten kamlungeträsk 1:45.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten näsbyn 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten siknäs 8:8.
Nybyggnad av garage i Kalix
Bygglov för garage/förråd.
Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för nybyggnad av grill med tak på fastigheten kalix 9:47.
Rivning av enbostadshus i Kalix
Anmälan för rivning av enbostadshus på fastigheten töre 1:48.
Rivning av förråd i Kalix
Anmälan för rivning av nedbrunnen byggnad.
Fasadrenovering på kyrka i Kalix
Fasadrenovering. Åtgärda putsskador.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.