Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Viltanpassade åtgärder längs E4 mellan Sjöboda-Ryd
Ca 8 km lång sträcka, viltpassager, faunaskärmar på broar samt anpassning av viltstängsel. Befintliga broar på sträckan som trafikplats Hornsborg samt rastplats Sjöboda innefattas också av åtgärderna.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall och 2 klassrum vid Urshults skola. Kommer även bli rivning.
Nybyggnad av LSS-boende i Tingsryd
Avser nybyggnad LSS-boende med 6 lägenheter samt personaldel, förråd och ett väderskydd.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av överföringsledning i Kvarnamåla
Avser att byta ut eller relining av sträckan Kvarnamåla-Urshult.
Nybyggnad av personallokal i Tingsryd
Avser nybyggnad av personalutrymmen.
Sluttäckning av deponi i Tingsryd
Sluttäckning av deponi. Uppskattad byggstart.
Byte av tak på skola i Tingsryd
Avser byte av tak på skola.
Rivning av skola i Tingsryd
Rivning av skola efter brand, Trojaskolan hus c. Tingsryd.
Nybyggnad av kontor i Tingsryd
Ansökan om bygglov expandiamoduler för lager/logistik kontor.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för container med reservpanna och skorsten.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tälthall.
Ombyggnad av kiosk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad kiosk/butik.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av 2 befintliga lägenheter samt ombyggnad av lagerlokaler till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad del av lokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av lastkaj i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/utbyggnad på befintlig lastbrygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tälthall.
Nybyggnad av mast i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov parkering för bil och båttrailer.
Tillbyggnad av förskola i Tingsryd
Ansökan om bygglov, tidsbegränsat bygglov till 20210201 för tillfällig förskoleavdelning.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om marklov för träningsslinga utmed bef. travbana, Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, vindskydd/ligghall för djur Tingsryd 4:95.
Rivning av förråd i Tingsryd
Ansökan om rivningslov del av byggnad, förrådsbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för bostadshus och uthus/förråd (junibacken).
Rivning av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikbod.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.