Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Avser 22 stycken ca 210 m höga vindkraftverk med en effekt på 4,5 MW vardera.
Nybyggnad av triangelspår i Alvesta
Ca 400 meter långt triangelspår samt ett mötes-/förbigångsspår vid vid Blädingevägen.
Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering. Korsningen med väg 692 stängs och vägen ansluts istället till väg 697 via en planskildhet som även ska fungera som viltpassage samt planpassage för oskyddade trafikanter.
Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 20 ver. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Nybyggnad av bostäder, handel och verksamheter i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av bostäder, handel, verksamheter, kontor, park, natur och gata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i två våningar. Lägenheterna har 3-4 rum , 70 -80 kvm. Miljöhus och parkering. Etapp 1: 2002536
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter i två våningar. Lägenheterna har 3-4 rum , 70 -80 kvm. Miljöhus och parkering. Etapp 2: 2002541
Nybyggnad av bostäder, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av blandad husbebyggelse. Flerbostadshus/enbostadshus samt radhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av bostäder, handel, verksamheter, kontor, park, natur och gata.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av lägenheter i radhus,Alvesta
Avser nybyggnad av 12 lägenheter i två plan där det tidigare stått 6 lägenheter som brunnit, rivits och sanerats.
Nybyggnad av trygghetsbostäder på Högåsen, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende med 13 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av gator och va-ledningar. Alvesta
Avser nybyggnad av gator och Va Lekaryd Norra.
Ombyggnad av garage i Alvesta
Bygglov för byte av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Alvesta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Ombyggnad av förråd i Alvesta
Bygglov för om- och tillbyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod Alvesta 11:1.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod och reservkraftsgenerator.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Alvesta
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Rivning av förråd i Alvesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av telestation i Alvesta
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av annan byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Liten tillbyggnad med skärmtak.
Rivning av industrihus i Alvesta
Avser rivning av industribyggnad samt markarbete.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.