Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT. Ca 7 mil lång sträcka.
Nybyggnad av bostäder på busstorget i Älmhult
Planer för att förtäta och utveckla centrumkärnan genom att skapa fler bostäder, centrumsanknutna verksamheter, kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Nybyggnad av flerbostadshus i Diö, Älmhult
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad samt rivning av högstadieskola i Älmhult
Avser utbyggnad av högstadieskola för att kunna ta emot upp till 950 elever totalt, ( idag ca 450 elever). Utbyggnaden blir ca 11 700kvm BTA. Den nya byggnaden skall uppföras som ett passivhus och skall certifieras enligt gällande internationell standard PHI.
Nybyggnad av bostadsområde i Älmhult
Detta projekt ingår i kommunens fördjupade översiktsplan för Älmhult. Planer finns för omvandling av kvarteret Plåtslagaren som idag är ett verksamhetsområde till ett bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter samt miljöhus.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd. 450 m lång gc-väg mellan Delary-Ryfors skola ingår.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser möjliggörande av bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Älmhult
Avser nybyggnad av radhus, 8 lägenheter med 4 rum och kök i vardera 94 kvm samt förråd.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Älmhult
Anläggande av gata och Va- ledningar.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad av skola med 4 klassrum.
Renovering av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av totalt 25 lägenheter i fastigheten Kv Lejonet och omfattar stambyte, fasadarbeten, nya kök, nya lägenhetsdörrar, fönsterbyten, installation av ny ventilation samt nya ytskikt mm.
Stamrenovering vid flerbostadshus i Älmhult
Avser stamrenovering på flerbostadshus.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Avser byte av plåt på fasad.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) - för genomförande av detaljplan kattesjön.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Älmhult
Nybyggnad - plank - bullerskydd vid uteplats Älmhults-slätthult 9:1,Sånnaböke 1:272,Vega 4,Vega 9,Pallander 7,Frigg 14,Diana 5,Vega 6.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation - n155774 norragården.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation - ulriksmåla.
Rivning av enbostadshus i Älmhult
Rivning av hus, garage och två förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus - frostning av glas på balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus - ommålning Gripen 7,9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring (ommålning) av flerbostadshus och komplementbyggnader på Bävern 1, Bävern 4 och Vita Korset 15.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av fasad.
Slaghacksarbeten, röjning och klippning i Älmhult
Ramavtal avseende slaghacksarbeten, höghöjdsröjning och klippning svårtillgängliga område i Älmhults kommun. Omfattning: -område 1 och område 2: slaghacksarbeten och höghöjdsröjning på enskilda vägar samt kommunens tätorter och kommunala område -område 3: klippning av svårtillgängliga kommunala område.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.