Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik. Entreprenaden omfattar total ombyggnad för neonatal plan 4 och nytt fläktrum på plan 7, byte av ventilationsaggregaten till hus 07.
Nybyggnad av bostäder för elöverkänsliga i Västervik
Tidiga planer. Västerviks Bostads AB utreder möjligheten för unika bostäder för elöverkänsliga i kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 45 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 4 våningar.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby
stamrenovering av 12 st. badrum på Prästgårdshöjden 11 B & C i Gamleby, Västerviks kommun. All el i lgh ska dras om.
Nybyggnad av parhus i Västervik
Nybyggnad av 18 bostadsrättslägenheter i 9 parhus,
Nybyggnad av radhus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus.
Ombyggnad av E22 mellan Målbäcken-Bälö
Mittseparering, trimning och effektivisering. 9 km lång sträcka.
Invändigt underhåll i Överum kyrka
Invändig helrenovering. Ommålning av invändiga väggar och tak samt snickerier. Ny värmekälla till Överums kyrka.
Tillbyggnad av fd. bank i Västervik
Ombyggnad av fd. bank och postbyggnad. Del av byggnaden ska byggas om till räddningstjänstens lokaler samt tillbyggnad av en vagnhall.
Nybyggnad av storkök i fängelse, Västervik
Till-/om-/nybyggnad av storkök, tvätteri, miljöhus.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 10 enbostadshus Horn 1:637,1:680,1:679,1:645,1:644,1:643,1:642,1:641,1:638,1:636.
Nybyggnad av busshållplatser samt pendlarparkering i Storebro
Två busshållplatser samt en pendlarparkering för 10 personbilar i anslutning till korsningen mellan väg 23/34 och Rampvägen i Vimmerby. Ingår i SÅS 5.
Nybyggnad av gata och VA i Västervik
Vimmerby kommun avser att exploatera området benämt Stubingränd med möjlighet att innefatta bostäder.
Ramavtal avseende elarbeten, Västervik och Vimmerby
Objektet omfattar fastighetsservice, reparationer, underhållsarbete samt ändrings- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, Option:: 2022-02-01--2023-07-31
Takbyte på äldreboende i Hjorted
Ny plåt på befintlig byggnad. Start v.37
Ombyggnad av västra Ed kyrka
Ombyggnad av korsarm i kyrka. Man skall byta till glas och glasdörrar. Tillbyggnad av kök och handikapptoalett samt församlingsdel för 35-40 personal.
Utbyte av 2 hissar i Västervik
Avser byte / renovering av hissar och omfattar 2 objekt där nya hissar ska installeras (Midgård 3E och 7A) samt 3 objekt som ska renoveras alternativt att hissen ska bytas ut. Objektets läge: Midgård 3E och 7A Låringen 24 ( nya hissar) Södra Gränsgatan 14 Göken 2 (renovering eller ny hiss) Gösta Bernhards gata 1A Gasten 5 (renovering eller ny hiss) Tre Bröders väg 7 D Johannesberg 2 (renovering eller ny hiss)
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av monteringshall över hamnbassäng.
Tillbyggnad av affärshus i Västervik
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tilläggsisolering och nya fönster och fasadbeklädnad - utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus, rivning av befintligt förråd, nybyggnad av garage och förråd samt nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av kök i Västervik
Tillbyggnad av kök.
Tillbyggnad av parhus i Västervik
Tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av butik i Västervik
Tillbyggnad av växthus samt ändrad användning av lada till butik.
Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av övrig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad med altantak - långrevsgatan 43.
Tillbyggnad av staket i Västervik
Tillbyggnad med inglasat uterum samt staket på befintlig lastkaj.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus samt marklov.
Utvändigt underhåll av förråd i Västervik
Utvändig ändring av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring kontorshus.
Utvändigt underhåll av radhus i Västervik
Utvändig ändring rad/kedjehus.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av komplementbyggnad/båtförvaring.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib328553.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av övrig byggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Västervik
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av carport i Västervik
Nybyggnad av nybyggnad av carportar med solcellsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Västervik
Anläggande av husbilsparkering, uppsättande av skylt samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lager i Västervik
Flytt av befintligt lager/tält.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Västervik
Ny-/ombyggnad av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av en balkong - flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Laddstolpar. OVK-Besiktning.
Energideklarationer 2021, Västerviks Bostads AB
Avser energideklarationer för ett visst antal fastigheter inom Västerviks kommun, ägda av Västerviks Bostads AB.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.