Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Mörbylånga
Avser nybyggnad av äldreboendet med 48 platser för särskilt boende. Fördelat på fyra avdelningar och ett tillagningskök på fastigheten Björnhovda 25:446 i Mörbylånga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Utbyggnad av kommunala VA-ledningar i Mörbylånga kommun
Mörbylånga kommun har de senaste åren investerat stora belopp i utbyggnader av vatten- och spillvattennätet inom kommunen, samt i nya vattenverk. Enligt kommunens VA-planering ska utbyggnaden nu fortsätta till bland annat områdena Björkelid, Porskärr, Västra Malmen och Pilekulla.
Nybyggnad av bostäder Färjestaden, Mörbylånga
Avser nybyggnad av 15 radhuslägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av affärshus i Mörbylånga
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av padelhall i Mörbylånga
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Fortsättning på 1444134.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km. Delar av marken kommer kräva sanering då den ligger på en gammal järnbank.
Ramavtal avseende måleriarbeten inom Mörbylånga kommun
Upphandling av Måleriarbeten och vissa husbyggnadsarbeten på flera objekt och adresser inom Mörbylånga kommun
Nybyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad samt rivning av gammalt garage.
Ombyggnad av församlingshus i Mörbylånga
Ombyggnad av två församlingshem och lada till lägergård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad Tveta 1:179.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Rivning av industrihus i Mörbylånga
Rivning av verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mörbylånga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mörbylånga
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av parkering för offentlig byggnad, Mörbylånga
Ombyggnad av annan anläggning. Parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av butik i Mörbylånga
Ändring av annan anläggning.
Ombyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Mörbylånga
Ändring av verksamhetsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.