Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Vid Rössmålavägen, med infart från Allmogevägen.
Nybyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Byggklara industritomter. Nordöstra delen av samhället, norr om Emån.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av fyrvägskorsning i Ålem
Fyrvägskorsning byggs om till två T-korsningar samt åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik att passera E22. Gång- och cykelväg genom en port under E22.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Entreprenaden avser ombyggnad av Arbetsmarknadsenhetens befintlig lokaler (f d industribyggnad) till i huvudsak kontorslokal. I entreprenaden ingår utvändig tilläggsisolering samt ny puts på huvuddel av yttervägg i våning 2.
Installation av hissar i flerbostadshus i Mönsterås
Installation av 3 hissar i befintliga trapphus och byggnation av nya utvändiga trapphus.
Ny ventilation i gymnastiksal i Mönsterås
ombyggnad av luftbehandlingsanläggning, Ljungnässkolan hus 1, del E, Kättingen 37, Mönsterås kommun.
Nybyggnad av tennishall i Mönsterås
Ny anläggning byggnation av en padelhall.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad av mast uppförande av en anläggning för det allmänna mobilnätet i mönsterås.fackverkstorn och tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av belysningsmast i Mönsterås
Ny anläggning 4 stycken padelbanor med belysning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mönsterås
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av värmeverk i Mönsterås
Bygglov nybyggnation värmecentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.