Alla aktuella byggprojekt i Hultsfred

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av solcellspark i Hultsfred
Avser nybyggnad av en solcellspark i Hultsfred. Parken kommer att vara 11 hektar stor. Solcellerna i öst-västlig riktning blir cirka 1 meter höga och fyller tomten från söder upp till drygt mitten av ytan. Solcellerna på norra delen av parken är riktade mot syd och blir mellan 1 – 4 meter höga.
Markområde för handel och lättindustri, Hultsfred
Planens syfte är att ändra markanvändningen från storindustri till lättindustri, det vill säga verksamheter, handel och kontor samt drivmedelsanläggningar för att möjliggöra nyetableringar och utvidgningar av befintliga verksamheter inom området. En nydaning av industriområdet medför även att trafiksituationen och dagvattenhanteringen ses över och förbättras i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordväst om Hultsfreds centrum.
Om och tillbyggnad av äldreboende i Hultsfred
I Det här projektet skapas 57 lägenheter med modern standard i centrala Hultsfred, 21 lägenheter fler än vad som finns idag. Inom fastighet Solvändan 2 i Hultsfred blir det både om- och tillbyggnader och Hultsfreds kommun kommer när projektet är klart få tillgång till totalt 57 vårdplatser för särskilt-/demensboende med tillhörande gemensamma och administrativa ytor.
Förtätning med bostäder i centrala Hultsfred
Planer finns för att öka byggrätten samt byggnadshöjden för att kunna förtäta med bostäder på Kvarteret Sämjan. Avser Hultsfred 3:1, Sämjan 5 och Sämjan 1.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfred
Planer finns för ny bostadsfastighet. Avser fastigheterna Stenkulla 1:13 och 1:67 och avser att förvärva del av Stenkulla 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Herrstorpet, Hultsfred
Planer finns för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Hultsfredsbyn, Hultsfred
Planer finns för att förtäta området med 5 villatomter. Detaljplan finns.
Nybyggnad av industribyggnad i Hultsfred
Nybyggnad av industribyggnad. Omfattning oklar.
Ombyggnad av plankorsningar vid Ryningsnäs
Ryningsnäs Plk 13252 och Kvarntorpsvägen Plk 13254.
Rivning av vägbroar i Jönköping/kalmar län
Rivning av Harghult VB, Ryningsnäs VB, Vallnäs VB och Yxanshult VB.
Nytt golv i sporthall i Hultsfred
Avser ombyggnad av sporthallsgolv och ridåvägg i Hagadal sporthall.
Nybyggnad av gc-väg i Hultsfred
700m. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av kontor i Hultsfred
Nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förråd i Hultsfred
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av industrilokal, dass med mera.
Rivning av industrihus i Hultsfred
Rivning av gammalt hyvleri/såg.
Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
2 transformatorstationer Ålhult 3:2,Vi 14:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hultsfred
12 transformatorstationer Hultsfred 3:1,Kronoberg 1:18,Junnarp 1:22,Klockartorp 1:3,Junnarp 1:21,Åninge 1:16,Främsteby 2:17,Danevik 1:2,Ugglefall 1:2,Alsarp 1:4.
Nyinstallation av säkerhetssystem på Räddningstjänsten i Hultsfred
Avser nyinstallation av säkerhetssystem. Samt demontering av befintligt passer- och inbrottslarmsystem av annat fabrikat på Räddningstjänsten Hultsfred.
Nybyggnad av förråd i Hultsfred
Idrottsplats, nöjespark, camping mm.
Ombyggnad av industrihus i Hultsfred
Installation av ventilation där det i dagsläget inte finns någon.
Tillbyggnad av förråd i Hultsfred
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av livsmedelslokal i Hultsfred
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med 60 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Hultsfred
Tillbyggnad av lunchrum och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Hultsfred
Tillbyggnad av förbindelsegång mellan 2 byggnader.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.