Alla aktuella byggprojekt i Borgholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av skola i Löttorp, Borgholm
Entreprenaden omfattar nybyggnad av byggnaderna A, B, C och Komplementbyggnad samt ombyggnad av Byggnad D för Åkerboskolan i Löttorp. Entreprenaden omfattar även rivning av befintlig byggnad för MATSAL OCH STORKÖK, rivning av Hus 02 byggnad för TEKNIK innehållande slöjd och hemkunskap, samt rivning av Hus 04 byggnad för LÅGSTADIE (EKEN).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av särskilt boende i Borgholm
nytt demens- /vård- och omsorgsboende som ska innehålla lokaler för boende, samt tillhörande utrymmen, för 80 stycken omsorgstagare. I projektet ingår även att projektera och uppföra en teknikbyggnad för sopsugsanläggning, vars storlek ska vara ca 80 kvm BTA (nybyggnad).
Renovering av fyr i Borgholm
Kapelluddens fyr är utsatt för rostangrepp och är i behov av restaurering. Restaureringen utgörs huvudsakligen av följande två delar: Utvändig målning av hela ytan Invändig målning av de ytor som är utsatta för skador och korrosion
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
tillbyggnad av verkstad.
Restaurering av naturreservat i Borgholm
Varsam restaurering av ett 16 ha stort ädellövsområde i norra delen av naturreservatet Halltorp, Borgholms kommun. Uppdraget startar i augusti 2021.
Nybyggnad av bensinstation i Borgholm
nybyggnad av bränslestation.
Tillbyggnad av vårdhem i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler.
Rivning av affärshus i Borgholm
Oden 10 rivningslov för rivning av affärshus.
Tillbyggnad av grupphus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av 4 bostadshus fritidsboende Halltorp 1:20.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industrimark.
Tillbyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av reservoar i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk med en reservoar.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Anmälan installation/ändring av ventilation.
Rivning av nätstation i Borgholm
Anmälan rivning av nätstation.
Rivning av ställverk i Borgholm
Anmälan rivning av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Arbelunda 5:11 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritidsboende.
Nybyggnad av stugby i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av campingstugor.
Nybyggnad av garage i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gäststuga i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av nätstation högsrums-vedby 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Borgholm
Persnäs-sandvik 1:1 bygglov för tillbyggnad av servicehus.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Petgärde 1:1 bygglov för nybyggnad av nätstation Petgärde 1:1,2:1.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Petgärdeträsk 1:93 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borgholm
Solberga 4:8 bygglov för ändring av yttre utseende flerbostadshus.
Nybyggnad av campingplats i Borgholm
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av campingplats.
Ombyggnad av campingplats i Borgholm
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av kvarn i Borgholm
Bygglov för ändrad placering av väderkvarn.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Kårehamn 2:7 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Löt 1:1 bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Borgholm
Halltorp 1:20, hus 120, bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Borgholm
Torparegärde 1:1 bygglov för nybyggnad av nätstation Torparegärde 1:1,Torparehorva 1:3.
Utvändigt underhåll av kontor i Borgholm
Bygglov för insättning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.