Alla aktuella byggprojekt i Sävsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av brandstation Sävsjö
Avser att upphandla hyresvärd som medför köp av kommunen anvisad mark i Stockaryd för uppförande av brandstation, byggnation av ny brandstation
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Avser nybyggnad av kallager
Nybyggnad av radhus, Sävsjö
Avser nybyggnad av radhus i ett plan.
Ny gång- och cykelväg längs med Allgunnen i Rörvik
Ny gc-väg längs väg 744/Storgatan i Rörvik, börjar vid korsningen väg 744/Strandgatan och slutar vid badplatsen ca 600 meter norrut. 2,5-3 meter bred. Flytt av belysningsstolpar.
Renovering av koppartak, takfot och avvattning vid Hjälmseryds nya kyrka
Renovering av koppartak, takfot och avvattning på långhuset.
Nybyggnad av padelbana i Sävsjö
Avser nybyggnad av padelbana utomhus med tak.
Utredning för ombyggnad av stadsområdet, Sävsjö
Ambition är att utveckla ett centralt område, med genomfartsvägar, torg och stationsområde för att skapa en enhetlig stadsmiljö, att öka attraktiviteten i området kopplat till områdets karaktär och de befintliga kvalitéer som finns samt att öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter
Nybyggnad av industrihus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av bilverkstad i Sävsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnation av bilverkstad.
Ombyggnad av tennishall i Sävsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lagerhall till padeltennishall.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig industrilokal.
Tillbyggnad av förråd i Sävsjö
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sävsjö
Ansökan om bygglov för återvinningsstation och plank.
Rivning av carport i Sävsjö
Ansökan om rivningslov för carport/skjul, Ansökan om bygglov för skylt Yxan 1.
Rivning av förråd i Sävsjö
Ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Sävsjö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Sävsjö
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sävsjö
Ansökan om bygglov för prefabricerad transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för tidsbegränsad ändrad användning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sävsjö
Ansökan om bygglov för bullervall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Utvändigt underhåll av bageri i Sävsjö
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Ombyggnad av lager till padelbana i Sävsjö
Avser att bygga om ett lager till en padelbana.
Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Sävsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning till bilvård & bilverkstad.
Ombyggnad av förråd, Sävsjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Åtgärder av fuktproblem och rötskador i krypgrund vid Hjälmseryds nya kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Åtgärder av fuktproblem och rötskador i krypgrund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.