Alla aktuella byggprojekt i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Nybyggnad av vindkraftspark i Gislaved
Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet till brittiska The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG). Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken. Avser nybyggnad av 12 vindkraftverk med en rotordiameter på 162 meter och en total höjd på 200 meter. Vindkraftsparken potentiella årsproduktion är 210 GWh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lgh i färdiga moduler.
Nybyggnad av bostäder i Gislaved
Avser Nybyggnad av 18 lgh vid Lästgränd, Gislaved. Även miljöhus kommer byggas.
Nybyggnad av lokaler och kontor i Gislaved
Nybyggnad av innovativt teknikcenter samt kontor på Henja industriområde i Gislaved. Byggnaden blir 3 200 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeters kontorsyta.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Nybyggnad av gata Smålandsstenar, Gislaved
Ny gata vid Haghult, Smålandsstenar. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad på flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av flerbostadshus samt tillbyggnad av fläktrum/trapphus med 50 kvm. Upphandlas tillsammans med Id: 2019672
Ombyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, Villagatan Smålandsstenar. Upphandlas tillsammans med Id: 2019663
Takbyte Cafékvarteret Smålandsstenar
Avser takbyte på Cafekvarteret, Västra Järnvägsgatan 17, 19, 21 och Malmgatan 2 Smålandsstenar.
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Avser leverans och utbyte av gatubelysningsarmaturer 759st i Burseryd, Skeppshult, Broaryd, Gislaved
Nybyggnad av parhus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av kallager i Gislaved
Avser nybyggnad av plåthall.
Tillbyggnad av teknikrum i Gislaved
Avser tillbyggnad av teknikrum för elproduktion mellan två pannhusbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för fasadändring (inglasning av balkong).
Nybyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av silo.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gislaved
Rivningslov samt bygglov för servicebyggnad och ställplatser.
Nybyggnad av plank i Gislaved
Bygglov för uppförande av plank.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring (nytt fönster) och anmälan om installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av industri (solpaneler i tak).
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring och inredande av ytterligare lokal av industri, skyltanordning samt marklov och rivningslov.
Ombyggnad av ateljé i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus till ateljé och utställningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokal samt uppförande av 3 skyltar.
Ombyggnad av bilverkstad i Gislaved
Bygglov för ändrad användning, utvändig ändring samt ändrad planlösning av fordonsverkstad.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av två byggnader (plåt-och tälthall).
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av befintligt skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Gislaved
Anmälan om ändring av takkonstruktion.
Renovering av fuktskador i torn och takfot, Gryteryds
Ändrad omfattning av projektet. Mindre renovering av fuktskador i tornet och takfot på Gislaveds kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Målning och rengörning av innertak i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats Rengörning och målning av innertak. Uppskattad byggstart.
Renovering fasad och fönster av Anderstorps kyrka
Avser fönster och fasadrenovering.
Fönsterrenovering och översyn fasad, Öreryd Kyrka
Avser försterrenovering och översyn av fasad.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Gislaved
Avser liten renovering av fasad på flerbostadshus.
Renovering av fönster, Villstads kyrka
Åtgärder av renovering av fönster.
Tjärning av spåntak i Stengårdshults kyrka
Tjärning av spåntak på kyrka och klockstapel.
Åtgärder fasad på långhus, Villstads kyrka
Åtgärder av fasad på långhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.