Alla aktuella byggprojekt i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler ca2000 m² samt ca 5 000 m² rangerytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av industri.
Nytt exploateringsområde norr om Ing 2:s parkering i Eksjö
Exploateringsområde för framtida bostadsbebyggelse.
Anläggande av ledning för dricksvatten från Eksjö till Höreda
Anläggande av dricksvattenledning från Eksjö-Höreda. Uppskattad byggstart.
Omläggning Va-ledning Munkastigen och Katrinelundsgatan , Eksjö
Avser projektering av och utförande till fullt färdig och funktionsduglig anläggning. Rivning av befintliga vatten, avlopp och dagvattenledninga, anläggande av allmän vattenledning, spillvattenledning, dagvattenledning med brunnar.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Renovering av vattenverk i Eksjö
Avser renovering av befintligt vattenverk i Hult, Eksjö.
Om- och tillbyggnad av personalrum i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av personalrum mm.Installationer av VVS och el/tele/data i nya delar samt komplettering i bef. delar. Ny ventilation.
Nybyggnad av klimathall i Eksjö
Avser nybyggnad av klimathall för förvaring av virke. Hallen ska klara en temperatur på 18 gr och en luftfuktighet mellan 45-60 RH.
Ombyggnad friidrottsanläggning i Eksjö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning samt renovering av syntetisk beläggning för friidrott
Lager- och tälthall i Eksjö
Projektet avser köp alternativt leasing av en ny lager- och tälthall.
Relining av spillvattenledningar och renovering av brunnar, Eksjö
Relining av ett antal delsträckor i Eksjö, totalt ca 1000 meter spillvattenledningar samt renovering av ca 10 st brunnar.
Renovering av fönster och tak vid äldreboende i Eksjö
Avser byte av fönster och tak vid Almgården äldreboende.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av två skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Biografen geografiska placering är söder om korsningen Storgatan/Bygdegårdsgatan
Nybyggnad av pumpstation i Eksjö
Avser nybyggnad pumpstation. Brogatans pumpstations placering är på Brogatan, norr om korsningen med ån på Brogatans västra sida
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 2, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Ombyggnad av bensinstation i Eksjö
Anmälan om byte av oljeavskiljare för dagvatten, installation av spillplattor och byte av drivmedelsrör.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Anmälan om ändrad användning från gym till frisörsalong.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Anmälan om ändrad planlösning, en lägenhet till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning, familjedaghem till bostadslägenhet.
Nybyggnad av barack i Eksjö
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eksjö
Byggglov för anläggning av parkeringsplats för 4 st bilar.
Nybyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av tvätthall/fordonstvätt utomhus.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, lägenhet till affärslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad uterum flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Kompletterande sprinklersystem under skärmtak. Sprinklersystem finns på insida befintlig vägg.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för fyllning av nedfart på innergård.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för jordvall.
Renovering av fönster och tak vid äldreboende i Eksjö
Avser byte av fönster och tak vid Marieberg äldreboende.
Nybyggnad av lager i Eksjö
Avser nybyggnad av två lagertält.
Ombyggnad av bilverkstad i Eksjö
Anmälan om ny ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av skola i Eksjö
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ny installation av hiss.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Uppförande av biogasstation.
Rivning av industrihus i Eksjö
Förhandsbesked för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser liten tillbyggnad på samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.