Alla aktuella byggprojekt i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Strömsund
Planer finns för nybyggnation av fjärrvärmeverk på industriområdet mellan Risselåsvägen och Industricentravägen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 mellan Strömsund-Ulriksfors
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Ny 40 kV Norråker-Korselbränna
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad samt rivningslov för rivning av befintlig byggnad.
Fasadrenovering av skola i Strömsund
Fasadrenovering av Gröna Skolan
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Strömsunds kommun
Avser att bygga ut ett befintligt bredbandsnät med ett nytt passivt fiberoptiskt bredbandsnät etapp 4.
Renovering av avloppsledningar i Strömsund
Avser schaktfri renovering av avloppsledningar, totalt ca 1 670 m och 23 brunnar som ska renoveras. Objektets läge: Strömsund, Hammerdal, Kyrktåsjö, Gäddede och Hoting i Strömsunds kommun.
Nybyggnad av cykelbana i Strömsund
Nybyggnad av en cykelbana och en stängsel.
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ombyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av affärshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av en affärsbyggnad.
Rivning av garage i Strömsund
Ansökan om marklov för nya parkeringsplatser samt anmälan om rivning av ett garage.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av en vindskydd.
Ombyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om underhåll av byggnadsverk.
Nybyggnad av barack i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggbarack.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en tankstation.
Nybyggnad av pumpstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av fritidshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av mast i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindmätningsmast.
Utvändigt underhåll av skola i Strömsund
Anmälan om fasadändring. Byte av en balkongdörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.